nieuws

Mulder: ‘Ik ga CDFD helpen met doorontwikkeling’

Branche

Erik Mulder, programmamanager bij het ministerie van Financiën, is per 1 april afgevaardigd naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Wat gaat hij precies doen?

Mulder: ‘Ik ga CDFD helpen met doorontwikkeling’

U heeft vorig jaar in opdracht van het ministerie het CDFD aan een evaluatie onderworpen. Is uw komst naar het CDFD daar een direct gevolg van?
Mulder: “Die link wordt gelegd, maar dat is niet het geval. Het ging om een standaard-evaluatie die elk ministerie uitvoert naar organisaties die van het ministerie een subsidie ontvangen. Daaruit bleek dat het ministerie in het geval van het CDFD absoluut waar voor z’n geld krijgt. In de periode van de evaluatie kreeg het college er veel nieuwe taken bij, denk met name aan de Centrale Examenbank. De subsidie is dan ook uitgebreid.”

U gaat zich onder meer bemoeien met de organisatieontwikkeling van het CDFD. Wat houdt dat in?
“Je moet je voorstellen dat het takenpakket van het CDFD is veranderd doordat ze het inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank erbij hebben gekregen. De organisatie zal groter worden, al gaan we niet ineens een heel bedrijf uit de grond stampen. Nu zitten er een voorzitter en vier leden die worden ondersteund door een bureau van vier mensen. Daar komen straks onder andere een toetsdeskundige en een onderwijsdeskundige bij. Ik ga ondersteunen bij de doorontwikkeling van de organisatie.”

Het CDFD ligt de laatste tijd regelmatig onder vuur als gevolg van de nieuwe Wft-examens en de eerste tegenvallende slagingspercentages. Bezoekers van deze site hopen dat u orde op zaken gaat stellen.
“Nou, dan zou ik een veel te grote broek aantrekken. Het college moet toezien op de kwaliteit van de inhoud van de examenbank, dat ga ik niet doen. Ik heb me bijvoorbeeld beziggehouden met het aanbestedingstraject en zal straks zorgen dat de communicatie met nieuwe stakeholders als de Dienst Uitvoering Onderwijs goed op poten wordt gezet. Het CDFD heeft inderdaad met reacties uit het veld te maken. Tja, en dan wordt geroepen dat het wel aan de kwaliteit van de vragen zal liggen. Maar het kan ook zijn dat mensen hun kennisniveau niet op orde hebben. Zou toch ook kunnen? Dat neemt niet weg dat wanneer de vragen niet goed zijn, er uiteraard verbeteringen zullen worden aangebracht.”

Lees ook: Financiën stuurt manager naar CDFD

Reageer op dit artikel