nieuws

Examencommissie CDFD kan heel examen ongeldig verklaren

Branche

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een kwaliteitszorgdocument gepubliceerd over de nieuwe Wft-examens, met regels over de ontwikkeling, de afname en de evaluatie. Het document beschrijft onder meer de gang van zaken bij een niet-representatief examen.

Examencommissie CDFD kan heel examen ongeldig verklaren

Het CDFD ontvangt wekelijks informatie over de voorlopige slaagpercentages en enkele ‘psychometrische gegevens’, zoals de moeilijkheidsgraad van de vragen. Samen met de inhoudsdeskundigen beziet een onderwijsdeskundige welke eventuele acties nodig zijn, zo meldt het document. Het kan dan gaan om de examenvraag achteraf verwijderen uit het examen en de uitslag opnieuw berekenen of de vraag vormtechnisch veranderen, zonder aanpassing van de normering. In ‘uitzonderlijke gevallen’ kan de Examencommissie besluiten om een examen ongeldig te verklaren omdat er geen sprake (meer) is van een representatief examen. Dat kan aan de orde zijn als er teveel vragen uit een (individueel) examen verwijderd moeten worden. Wanneer een examen niet meer representatief is, kan in zijn algemeenheid niet worden gesteld. Aan de kandidaat moet in zo’n geval kosteloos een nieuw examen geboden worden, aldus het CDFD.

Beginnend
Verder bevat het document bijvoorbeeld de eis dat een beginnend beroepsbeoefenaar de vragen moet kunnen beantwoorden. Ook moeten de vragen voordat ze in de itembank werden opgenomen, worden beoordeeld door inhoudsdeskundigen en door een toetsdeskundige. 

Resultaten
De voorlopige resultaten van de eerste Wft-examens nieuwe stijl zijn erg slecht. Het CDFD gaf in een eerdere reactie aan de eerste definitieve uitslagen te kunnen publiceren in de derde of vierde week van maart. Dat is op individuele basis inmiddels gebeurd, maar het CDFD heeft nog geen nieuwe generieke slagingspercentages bekend gemaakt.

 

Reageer op dit artikel