nieuws

DNB geeft richtlijnen voor volmachtonderzoek

Branche

DNB heeft aan volmachtgevende verzekeraars een brief gestuurd met nadere richtlijnen voor het onderzoek dat zij moeten doen naar de beheersing van volmachtrisico’s.

DNB geeft richtlijnen voor volmachtonderzoek

Alle verzekeraars die met gevolmachtigd agenten werken, hebben het verzoek gekregen om een intern onderzoek uit te voeren naar de beheersing van volmachten. DNB heeft nu een brief gestuurd met nadere richtlijnen. De interne auditdiensten moeten risicogebaseerd onderzoek gaan doen naar opzet, bestaan en werking van de processen van volmachtverlening en volmachtbeheer. Het gaat om det strategische besluitvormings- en evaluatieproces omtrent de inzet van het volmachtdistributiekanaal, het proces van volmachtverlening en het proces van monitoren en evalueren van de prestaties, financiële positie, integriteit en bedrijfsvoering van de gevolmachtigd agent.

Deadline verschoven
De toezichthouder heeft de verzekeraars gevraagd om een intern onderzoek nadat uit een nulmeting was gebleken dat de beheersing van de volmachtrisico’s voor verbetering vatbaar is. De resultaten van het interne onderzoek moeten uiterlijk op 1 september worden gerapporteerd. Die deadline lag eerst op 31 juli, maar is verschoven omdat er bij verzekeraars nog veel vragen waren over het onderzoek.

Reageer op dit artikel