nieuws

DNB en AFM moeten ook de lonen matigen

Branche

Minister Dijsselbloem van Financiën blijft erbij dat ook de bestuurders van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de Wet Normering Topinkomens vallen. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

DNB en AFM moeten ook de lonen matigen

Dat betekent dat deze bestuurders in principe niet meer mogen verdienen dan 130% van een ministerssalaris. Voor 2014 komt dat neer op een jaarloon van maximaal € 230.474.

Nieuwe lijn
Dijsselbloem schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voor toekomstige benoemingen het uitgangspunt is dat de bezoldigingen voor de bestuurders van de AFM en DNB binnen de reguliere WNT-norm passen. “Deze nieuwe lijn is recentelijk toegepast bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van de AFM.Voor zittende bestuurders van AFM zal ik de lijn hanteren dat hun bezoldiging, met respect voor het overgangsrecht, op termijn ook onder de WNT-norm moet vallen.”

In zijn brief erkent Dijsselbloem dat hij de mogelijkheid heeft om bestuurders van de toezichthouders DNB en AFM uit te zonderen van deze wet, die bepaalt dat de topinkomens in de publieke en semipublieke sector per 2013 aan banden worden gelegd. Dijsselbloem zegt dat hij van die optie geen gebruikmaakt. ‘Ik zie op voorhand geen aanleiding om van de norm in de Wet Normering Topinkomens af te wijken.’

Uitzonderingen
Uitzonderingen blijven wel mogelijk. “Onderdeel van de WNT is artikel 2.4 WNT, die op individuele basis na akkoord van de ministerraad een uitzondering toestaat. Hiermee blijft het mogelijk om indien specifieke kennis uit de markt nodig is, in individuele gevallen een andere afweging te maken. Alleen in deze gevallen zal ik de ministerraad verzoeken om een
uitzondering op de WNT-norm toe te staan.”

 

 

Reageer op dit artikel