nieuws

De Bruin vraagt om stellingname Verbond over omzeiling provisieverbod

Branche

Financieel adviseur Chris de Bruin heeft in een open brief het Verbond van Verzekeraars opgeroepen afstand te nemen van de welkomstbonussen die sommige verzekeraars aanbieden bij collectieve pensioenverzekeringen. Het Verbond gaat hier voorlopig nog niet op in.

De Bruin vraagt om stellingname Verbond over omzeiling provisieverbod

De kwestie kwam begin deze week aan het licht door onderzoek van Follow the Money en Radar. Zij achterhaalden dat onder andere Aegon en Delta Lloyd potentiële klanten kortingen op hun collectieve pensioen aanboden. Die korting zouden de werkgevers kunnen aanwenden om de tussenpersoon te betalen.

Imagoschade
“Wij hebben voorlopig onze handen vol aan het herstellen van de imagoschade en kunnen geen enkele verstoring daarvan gebruiken, ook al wordt die in dit geval niet door de adviseurs, maar door de aanbieders veroorzaakt”, schrijft De Bruin.

Hij verzoekt het Verbond afstand te nemen van zulke praktijken: “Mijn dringende verzoek aan u is de leden van uw organisatie op de kortst mogelijke termijn op te roepen zich verre te houden van de praktijken als omschreven. Bovendien zal ik het op prijs stellen als het Verbond openlijk afstand neemt van deze gang van zaken en het grote publiek duidelijk maakt dat het de aanbieders in Nederland ernst is met de nieuwe koers.”

Scheidsrechter
Het Verbond laat bij monde van persvoorlichter Rudi Buis weten dat het nog niet aan zet is in deze kwestie. “Primair zijn de leden die in deze kwestie worden genoemd aan zet. En uiteindelijk is er maar één scheidsrechter die moet oordelen en dat is de AFM. Als die concludeert dat dit niet toegestaan is, zal zij handhavend moeten optreden.”
Van afstand nemen is voor het Verbond dan ook (nog) geen sprake zolang de toezichthouder nog geen oordeel heeft geveld. Buis: “Wij zullen afstand nemen als de AFM dit veroordeelt. Dat is de route.” Daarnaast laat Buis weten een brief terug te sturen naar De Bruin.

Reageer op dit artikel