nieuws

Consumentenbond bezorgd over rol KiFiD bij woekerpolisklachten

Branche

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de manier waarop het KiFiD om wil gaan met het groeiende aantal klachten over woekerpolissen. Het klachteninstituut begrijpt de zorgen, maar verwacht de klachten tijdig af te kunnen handelen.

Consumentenbond bezorgd over rol KiFiD bij woekerpolisklachten

Volgens de Consumentenbond overweegt het KiFiD om de behandeling van woekerpolisklachten op te schorten tot er een uitspraak is in voorbeeldzaken. De belangenbehartiger vreest daardoor een uitholling van de individuele klachtenprocedure.

Onacceptabel
“Het plan om individuele zaken aan te houden is onacceptabel”, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. “Klagers hebben recht op een beoordeling binnen een redelijke termijn, waarbij alle individuele omstandigheden zorgvuldig worden meegewogen. Dat recht mag niet worden uitgehold.”

KiFiD laat weten dat het enkel gaat om overeenkomende punten uit meerdere zaken die de Geschillencommissie vooraf wil behandelen. “De Geschillencommissie wil met haar aanpak juist de kwaliteit en snelheid van behandeling dienen. Dubbelwerk moet je zien te voorkomen”, zegt Edgar du Perron, voorzitter van de commissie.

Beoordelingstermijn
Daarna zal iedere zaak in de loop van 2014 individueel worden behandeld. Du Perron: “Zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid, dat is in het belang van mensen met klachten, de Consumentenbond en KiFiD.”

Maar het klachteninstituut streeft er wel naar in alle zaken tijdig uitspraak te doen. “Wij stellen alles in het werk om deze vaak complexe klachten de zorgvuldige behandeling te geven die ze verdienen. Daarbij wordt vanzelfsprekend gestreefd naar redelijke beoordelingstermijnen waar de Consumentenbond nu terecht aandacht voor vraagt”, zegt Du Perron.

Reageer op dit artikel