nieuws

Boete voor bemiddelen zonder vergunning

Branche

De Autoriteit Financiële Markten heeft een bestuurlijke boete van € 2.100 uitgedeeld aan Wijnkamp Vastgoed. Het vastgoedbedrijf kreeg de boete omdat het zonder AFM-vergunning als onderbemiddelaar optrad tussen consument en financieel dienstverlener.

Boete voor bemiddelen zonder vergunning

Tussen maart 2010 en juli 2011 was Wijnkamp Vastgoed bij de aanvraag van hypothecaire leningen actief als tussenpersoon tussen consument en bemiddelaar. Daarbij deelde het bedrijf meer dan alleen contactgegevens en werd er met de consumenten gesproken over de inhoud van hun aanvragen. Voor deze activiteiten kreeg Wijnkamp Vastgoed ruim €27.000 aan vergoedingen.

Boete
Op basis van deze feiten oordeelde de AFM dat Wijnkamp Vastgoed artikel 2:80, eerste lid, Wft heeft overtreden door het bemiddelen zonder de vereiste vergunning. De basisboete voor die overtreding is € 2 mln. Dat bedrag werd verlaagd met 25% gezien de relatief kleine ernst van de overtreding, maar vervolgens weer verhoogd met 25% vanwege een hogere mate van verwijtbaarheid.

Vanwege de beperkte omvang van Wijnkamp Vastgoed, slechts één persoon is er werkzaam, werd de boete vervolgens verlaagd naar € 100.000. Omdat het bedrijf aantoonde ook die boete niet te kunnen dragen, werd het bedrag vervolgens verlaagd tot € 3.000. Tot slot werd nog 30% van het bedrag afgehaald, omdat Wijnkamp deelnam aan de versnelde boeteprocedure.

Lees hier de uitspraak van de AFM.

Reageer op dit artikel