nieuws

Beroep tegen uitslag Wft-examens niet mogelijk

Branche

Het is niet mogelijk om bij het CDFD in beroep te gaan tegen de uitslagen van Wft-examens. Dat blijkt uit de beleidsregels voor de examens, die het college heeft vastgesteld.

Beroep tegen uitslag Wft-examens niet mogelijk

Omdat de examenuitslag een besluit is in de zin van de Algemene wet van bestuursrecht (Awb), is een beroep ertegen niet mogelijk. “Volgens art. 8.4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen”, luidt de begeleidende tekst van het CDFD.

Klachten
Het is wél mogelijk om een klacht in te dienen bij het college over de inhoud van de vragen. Het college schrijft: “Daarbij gaat het om de uitoefening van de bevoegdheid om het inhoudelijk beheer te voeren over de centrale examenbank. Nadrukkelijk betreft het geen klachten tegen de uitslag van examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen.” Klachten kunnen per post naar het CDFD verstuurd worden, het college doet dan binnen vier weken schriftelijk uitspraak.
Lees hier de complete beleidsregels van het CDFD.

Reageer op dit artikel