nieuws

Zorgautoriteit wil af van vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Branche

Betere informatie over verschillen tussen zorgverleners leidt ertoe dat zorgverzekeraars steeds beter zorg gaan inkopen. Dat concludeert zorgautoriteit NZa uit de monitor Zorginkoop. De NZa pleit en passant voor het afschaffen van de verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. “Dat houdt de premie onnodig hoog.”

Zorgautoriteit wil af van vergoeding niet-gecontracteerde zorg

“Zorgverzekeraars kunnen selectiever inkopen terwijl ze toch blijven voldoen aan hun zorgplicht”, aldus de NZa. “Verzekeraars kunnen nog beter zorg inkopen als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen contract mee is. Ook de brancheorganisaties van zorgaanbieders en de minister van VWS onderschreven de wenselijkheid van deze wetswijziging in de akkoorden die zij sloten.”
Zorgverzekeraars zijn door betere informatie met name selectiever bij de inkoop van fysiotherapie, planbare zorg (zoals heupoperaties) en complexe zorg.  zoals kankerbehandelingen.
Wel kan er nog effectiever worden ingekocht bij tandartsen, huisartsen en de GGZ. Op die terreinen ontbreekt nog goede informatie over kwaliteit en doelmatigheid.

Afschaffen verplichte vergoeding
De NZa pleit voor het via een wetswijziging afschaffen van de verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Dat zou de zorginkoop effectiever maken. “Omdat zorgverzekeraars nu ook voor niet-gecontracteerde zorg 75% tot 80% van het gebruikelijke tarief moeten vergoeden, blijft de premie onnodig hoog. Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden.” De NZa schaart zich daarmee achter brancheorganisaties van zorgaanbieders en minister Schippers van VWS, die zich al eerder voor de afschaffing van de verplichte vergoeding uitspraken.

Inkoopmacht nodig
De NZa ziet geen reden om maatregelen te treffen tegen de macht van de zorgverzekeraars, waar met name kleine zorgaanbieders tegen protesteren. “De zorgverzekeraars kopen voldoende zorg in voor hun verzekerden en deze zorg is betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit. Enige inkoopmacht aan de kant van de zorgverzekeraars is juist nodig om deze publieke belangen voor de verzekerden en patiënten te beschermen.”

Contractering
Wel vindt de zorgautoriteit dat contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders eerder klaar moeten zijn. “Om dit mogelijk te maken, zorgt de NZa ervoor dat haar eigen regels voor 2015 uiterlijk op 1 juli 2014 beschikbaar zijn, zodat de verzekeraars en zorgaanbieders eerder kunnen starten met het contracteerproces. Dan kunnen de zorgverzekeraars bovendien uiterlijk half november in hun polisvoorwaarden exact aangeven met welke zorgaanbieders zij wel en niet een contract hebben in 2015.”

Reageer op dit artikel