nieuws

‘Woekerpolisgeld moet terug naar de klanten’

Branche

De stichting WoekerpolisVrij roept minister Dijsselbloem (Financiën) op tot maatregelen als verzekeraars nalatig blijven bij het bieden van hulp aan klanten met een beleggingsverzekering. De stichting reageert daarmee op een rapport van toezichthouder AFM waaruit blijkt dat niet alle verzekeraars en adviseurs ‘met dezelfde intensiteit en urgentie’ de problematiek benaderen. De verzekeraars geven zelf aan ‘op de goede weg’ te zijn.

‘Woekerpolisgeld moet terug naar de klanten’

Uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat nog bijna 45% van de bezitters van een beleggingsverzekering niet is benaderd om de polis om te zetten naar een goedkoper alternatief. En van de 10 grootste adviesorganisaties (met samen 40% van alle woekerpolissen) heeft tweederde nog geen klanten benaderd. In totaal is slechts 3% van de klanten klaar met ‘ontwoekeren’.

Volgens schattingen van de AFM zijn op dit moment nog 3,3 miljoen woekerpolissen in omloop. De totale waarde die consumenten hierdoor mislopen bedraagt volgens WoekerpolisVrij € 33 mld.  “Dat geld is niet van de verzekeraars, maar moet terug naar de klanten”, aldus inititiatiefnemers Hubrien Meijaard. Hij bepleit aanvullende maatregelen. “Een polis niet omzetten betekent niet genoeg geld om je hypotheek mee af te betalen of te weinig geld voor een fatsoenlijk pensioen. Het is ook in het belang van de overheid om de maatschappij te behoeden voor een enorm probleem; de schuldenberg die ontstaat door het woekerpolisprobleem nog langer te negeren.”

Op de goede weg

Het Verbond van Verzekeraars concludeert uit het rapport dat haar leden op de goede weg met  zijn met het nazorgbeleid voor beleggingsverzekeringen. Desondanks geeft ook het Verbond aan dat er “nog een forse inspanning moet worden geleverd om de beoogde aantallen geactiveerde klanten te behalen.” De brancheorganisatie erkent dat enkele kleine verzekeraars relatief lager scoorden, maar deze achterstand zou inmiddels worden ingelopen. De ervaringen met hersteladviezen tot nu toe stemmen volgens het Verbond hoopvol. “Vaak leidt het gesprek met de klant tot een beter inzicht in de situatie, wordt een bewuste keuze gemaakt met betrekking tot aanpassingsmogelijkheden en treedt vertrouwensherstel op.”

Reageer op dit artikel