nieuws

Visie van de bestuurder: Bernard Wientjes

Branche

Visie van de bestuurder: Bernard Wientjes

Bernard Wientjes vertelde tijdens het symposium hoe hij aankijkt tegen de huidige financieel economische ontwikkelingen in Nederland. Het zijn lastige jaren geweest, zo stelde de voorzitter van VNO-NCW.

Een periode van 5 jaar zonder groei en per saldo teruggang is extreem in de economische historie van Nederland. Wientjes heeft veel mooie bedrijven zien sneuvelen in die periode. Maar het tij lijkt wel gekeerd. Steeds meer seinen gaan op groen. De vraag is dan of we dan nu al weer te optimistisch zijn maar Wientjes denkt dat niet. Eerder nog wat pessimistisch omdat we vaak wat achter de ontwikkelingen aanlopen.  Weliswaar is nog onzeker wat het effect van het Oekraïne-conflict zal zijn maar vooralsnog zal dat waarschijnlijk meevallen.

Collectieve lasten

Export is de grote driver achter onze economie en dat ziet er wel goed uit. Ook denkt Wientjes dat de werkloosheid terug zal gaan lopen. En de inflatie is laag. Ook belangrijk voor de financiële sector. Veel positieve indicaties dus. Maar het grote gevaar dat Wientjes ziet zit in de collectieve lasten. Die gaan volgens hem te sterk omhoog. “Te veel van het collectief verdiende geld gaat terug naar de overheid. De kosten van arbeid zijn voor ondernemers uit de hand gelopen en het verschil tussen bruto en nette inkomen is te groot. Maatregelen als accijnsverhoging pakken niet goed uit. Dat remt ontwikkelingen en remt ondernemerschap, zeker in vergelijking met Duitsland  waar de collectieve lasten veel lager zijn. Dat is opvallend voor een kabinet waar de VVD een belangrijke rol in speelt. En bovendien is het kabinet zijn afspraken niet nagekomen. Beloofde eenmalige maatregelen werden tegen alle afspraken in verlengd.  Dat is echt een probleem waardoor veel ondernemers het vertrouwen in het kabinet hebben verloren.”

“Luister maar je eigen buikgevoel als ondernemer en vaar je eigen koers.”

Over de financiële sector zegt Wientjes: “Op dit moment maak je je in de Haagse politiek niet populair als je komt pleiten voor de financiële sector. Het blijkt nu ook weer uit de reacties gisteren op het initiatief van ING om betaalgegevens van klanten – tegen strikte voorwaarden- te vermarkten. Volkomen overtrokken reacties want het gebeurt al lang op vele fronten en het is goed te organiseren maar Den Haag is zo langzamerhand één grote open zenuw voor dit soort onderwerpen.”
Over het ondernemerschap van financiële adviseurs geeft hij de volgende boodschap mee:  “Luister niet allemaal naar dezelfde analyses en adviezen om allemaal dezelfde veranderingen in te zetten. Luister maar je eigen buikgevoel als ondernemer en vaar je eigen koers.”

Reageer op dit artikel