nieuws

Verzekerde is tevreden, maar wil meer openheid

Branche

Consumenten zijn best tevreden over de dienstverlening van hun eigen bank of verzekeraar. Zij krijgen gemiddeld het rapportcijfer 7,5, meldt ICT-dienstverlener Avanade na onderzoek onder ruim duizend 18-plussers. Die zien vooral open en eerlijke communicatie als verbeterpunt bij financiële instellingen.

Verzekerde is tevreden, maar wil meer openheid

Blifj zitten waar je zit, lijkt het devies: 57% denkt niet aan een overstap naar een andere partij. Wel zou 12% dat wel overwegen als het makkelijker gemaakt zou worden. Nederlanders zijn dan wel honkvast, maar bijna een op de drie verzekerden (32%) vindt de eigen verzekeraar niet onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. Bij banken is dat 43%. Wel zegt een even groot deel van de verzekerden (33%) dat de eigen verzekeraar zich juist wel onderscheidt met zijn service.

Eerlijk en duidelijk
De belangrijkste verbeterpunten voor verzekeraars zijn volgens de respondenten eerlijke en open communicatie, direct duidelijk antwoord geven op vragen en beter passende producten aanbieden. Bankklanten willen graag  – tegen de huidige trend in – ruimere openingstijden en meer regiokantoren.

Telefoon nog altijd meest gebruikt
Consumenten verwachten in 2020 vooral via website (chat) en e-mail te communiceren met banken en verzekeraars, naast telefonisch en via een app. Opmerkelijk is dat telefonisch contact op dit moment nog altijd de belangrijkste communicatiemethode is voor klanten: 46% van de ondervraagden grijpt met name naar de telefoon. Website en e-mail worden beide door ongeveer een kwart van de respondenten het belangrijkste communicatiemiddel genoemd.

Reageer op dit artikel