nieuws

Verzekeraars hebben risicoanalyse nog niet op orde

Branche

Hoewel toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een hoop verbeteringen ziet, hebben veel verzekeraars de beoordeling van de risico’s die ze zelf lopen nog niet op orde. Dit blijkt uit de vrijwillige Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) over 2013. Vanaf dit jaar zijn verzekeraars verplicht om een Eigen Risico Beoordeling af te geven.

Net als in 2012 nam vorig jaar het  overgrote deel van de verzekeraars deel aan ORSA. Deze moet verzekeraars inzicht geven in de samenhang tussen strategie, de materiële risico’s en consequenties hiervan voor de financiële positie van verzekeraars.  In de beoordeling van de oefening over 2013 heeft DNB vooral gekeken naar de inhoud van de ORSA. Er is op dat vlak door de sector volgens de toezichthouder veel werk verzet. Wel constateert DNB bij de beoordeling dat de kwaliteit van de inzendingen nogal wisselend is.  “Zo lijken materiële risico’s in de analyse soms te ontbreken, is de scope soms te beperkt en zijn de doorgerekende scenario’s niet altijd voldoende zwaar. Ook komt het vaak voor dat onderbouwingen ontbreken of dat veronderstellingen en mogelijke maatregelen onvoldoende inzichtelijk zijn”, aldus de toezichthouder.

Solvency II

Door nu vast te hebben geoefend met de ORSA, kunnen verzekeraars volgens DNB eenvoudiger de Eigen Risico Beoordeling (ERB) maken. Met de ERB, vanaf dit jaar wettelijk verplicht, loopt Nederland vooruit op de invoering van de nieuwe Europese kapitaaleisen onder de  vlag van Solvency II. Door herhaaldelijk uitstel is Solvency II niet eerder van kracht dan 1 januari 2016.

Reageer op dit artikel