nieuws

Verbond: ‘Geen tekortkomingen bij Indische levensverzekeringen’

Branche

Verzekeraars zijn niet tekort geschoten bij het uitkeren van levensverzekeringen aan Nederlanders die in de jaren 50 en 60 uit Indonesië vluchtten. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het boek ‘Opgevangen in Andijvielucht’ van Griselda Molemans. In boek stelt Molemans dat de verzekeraars in veel gevallen ten onrechte nooit tot uitkering zijn overgegaan.

Verbond: ‘Geen tekortkomingen bij Indische levensverzekeringen’

Het verbond geeft in een reactie aan bereid te zijn om zaken op te helderen als er vragen rijzen over de afwikkeling van oorlogsschade in toenmalig Nederlands Indië. “Maar in historisch onderzoek tot nu toe vinden we geen aanwijzingen dat hier ruim zestig jaar geleden sprake is geweest van belangrijke tekortkomingen, eerder in tegendeel.”

Commissie Van Galen

Het Verbond verwijst naar een onderzoek dat het ministerie van VWS eerder door de commissie Van Galen liet verrichten naar de rol van overheden, banken, verzekeraars en toezichthouders in deze periode. Het Verbond: “In het eindrapport, dat in januari 2000 werd gepubliceerd, concludeert deze commissie dat nabestaanden destijds meer uitgekeerd kregen dan waar ze op grond van polisvoorwaarden aanspraak op konden maken. De administraties van verzekeraars in Nederlands Indie, die in 1958 werden genationaliseerd, hadden de chaotische oorlogsjaren volgens Van Galen juist relatief goed doorstaan.”

New York

Dat laatste bestrijdt Molemans. Volgens haar is een groot deel van de levensverzekeringen en banktegoeden nooit uitgekeerd omdat de eigenaren geen bewijs van de verzekering konden laten zien. Hun polisbladen, alsmede banktegoeden, waren volgens de schrijfster tijdens de Japanse bezetting verloren gegaan, al liggen er volgens haar nog bewijzen opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve in New York. Veel tegoeden werden direct na de inval van Nederlands Indië door Japan in 1941 overgebracht naar de Verenigde Staten. Volgens Molemans zijn in totaal de levensverzekeringen van 380.000 Nederlanders die Indonesië ontvluchtten nooit uitgekeerd.

Reageer op dit artikel