nieuws

UWV geeft vertekend beeld eigenrisicodragerschap

Branche

Het UWV geeft volgens HR-riskconsultant Robidus een te eenzijdig beeld van de redenen voor bedrijven om niet voor het Ziektewet eigenrisicodragerschap (ZW erd).

Volgens het UWV blijft een groot gedeelte van de bedrijven in het publieke stelsel door de lage UWV-premie en het gebrek aan een privaat alternatief. Maar Robidus stelt dat dat niet speelt voor bedrijven met een loonsom van € 15 mln of hoger. Het erd beperkt voor hen juist zoveel mogelijk de schadelast.

De werkgever kan voor de financiëring van het ZW-risico kiezen tussen dit via het UWV verzekeren of het risico zelf dragen. Het UWV verwacht dat ruim 10% voor deze laatste optie kiest, maar uit een steekproef van Robidus blijkt dit meer dan de helft te zijn.

Vooral grote bedrijven hebben baat bij het eigenrisicodragerschap. Robidus-directeur Mick Netiv: “Deze bedrijven hebben een vaste omvang van Ziektewetuitkeringen, waarbij het UWV vaak onvoldoende verzuimbegeleiding op de zieke werknemer biedt. Door actieve ziekteverzuimbegeleiding kunnen werkgevers echter kosten besparen. De gemiddelde uitkeringsduur van negentien weken in het publieke bestel is terug te brengen naar een gemiddelde van tien weken onder verantwoordelijkheid van een eigenrisicodrager.”

Reageer op dit artikel