nieuws

TVM moet zeiljachtschade door slechte kit toch vergoeden

Branche

TVM moet een afgewezen schade aan een zeiljacht alsnog vergoeden, zo heeft klachteninstituut Kifid geoordeeld. De schade was te wijten aan slecht hechtende kit. Nalatigheid van de verzekerde, zo vond TVM, maar Kifid concludeert dat er sprake is geweest van een op de polis gedekt eigen gebrek.

TVM moet zeiljachtschade door slechte kit toch vergoeden

De verzekerde heeft in 2006 een zeiljacht gekocht. Na vier jaar beginnen zich vochtplekken te vertonen op het teakhouten dek. Na onderzoek blijkt dat de teaklatten voor een groot deel losliggen van het onderdek. De ingeschakelde schade-expert heeft vervolgens gemeld dat de schade te wijten is aan een ondeugdelijke afdichting. In het expertiserapport wordt vermeld dat “het hechthout grotendeels verrot was en dat de kitresten rond scepterpotten en voetlijsten niet of nauwelijks hechtten of hadden gehecht aan de potten, de puttingen en de voetlijsten. De expert concludeert dat langs de voetlijst, de puttingen en de scepterpotten water heeft kunnen binnendringen tot in de onderliggende hechthoutplaten. De expert rapporteert dat de kit die op die plaatsen voor afdichting had moeten zorgen een slechte hechting heeft gehad waardoor nagenoeg de helft van de hechthoutplaten is aangetast door vocht en de hechting van de teaklatten van het dek van het jacht van consument verloren is gegaan. Volgens de expert is dit een proces van meerdere jaren geweest.”

Slijtage
Verzekeraar TVM weigert de schade van zo’n € 30.000 te vergoeden. Hoewel eigen gebrek is gedekt op de polis, valt verzwakking van de gebruikte kit daar niet onder, vindt TVM. “Het
betreft normale slijtage waarvoor normaal onderhoud nodig is.” Dat onderhoud heeft de verzekerde niet laten doen. Bovendien heeft hij geen volledige aankoopkeuring laten doen, waardoor het gebrek eerder aan het licht zou zijn gekomen, zo luidt het verweer van de verzekeraar. De verzekerde stapt naar Kifid en vordert betaling van ruim € 20.000: het schadebedrag verminderd met 33%, omdat aan het jacht inmiddels verbeteringen zijn aangebracht.

Eigen gebrek
De geschillencommissie van Kifid is het niet met TVM eens. De kit had beduidend langer moeten meegaan dan nu het geval is geweest en de vochtproblemen zouden bij een aankoopkeuring mogelijk niet aan het licht zijn gekomen. Een beroep op de onderzoeksplicht gaat dan ook niet op, aldus Kifid. Er is sprake van eigen gebrek; TVM moet daarom de gevorderde schade vergoeden aan de verzekerde, zo luidt het bindend advies van de geschillencommissie.

Reageer op dit artikel