nieuws

Toename aantal calculaties autoschade

Branche

De zachte winter ten spijt is het aantal autoschadecalculaties in de eerste twee maanden van 2014 met 5,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de branchevereniging voor schadeherstel Focwa. De totaal gemiddelde calculatielast is in de eerste twee maanden gelijk gebleven op € 1203.

Toename aantal calculaties autoschade

Het aantal calculaties waarbij een opdrachtgever en een hersteller bekend zijn nam in februari met ruim 14% toe ten opzichte van februari 2013, waarmee het aantal ‘bekende’ calculaties in de eerste twee maanden van 2014 op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. De gemiddelde calculatielast in dit segment steeg wel: met 1,8% ten opzichte van de eerste twee maanden van 2013 (van € 1.250 naar € 1.273).

Gestuurde schadestroom

Calculaties waarbij opdrachtgever en een hersteller bekend zijn, zijn volgens Focwa niet meer per definitie door verzekeraars ‘gestuurde schadestroom’. “Dat komt door een grotere diversiteit van gebruikers en systemen waarin de calculatie aangeboden en verwerkt wordt”, aldus de branchevereniging. “Het is niet meer mogelijk informatie te verstrekken over de verhouding ‘gestuurde’ en ‘niet gestuurde’ calculaties.”

Reageer op dit artikel