nieuws

Te weinig tijd en middelen voor aanpak opkomende risico’s

Branche

Drukke managementteams hebben moeite om opkomende risico’s die hun bedrijf bedreigen bij te benen. Dit blijkt uit de ACE Emerging Risk Barometer 2013, een onderzoek onder 650 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Wel zien bestuurders supply chain, milieu-, cyber-, en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s als de risico’s die in de komende twee jaar hoogstwaarschijnlijk financiële schade zullen opleveren voor het bedrijf.

Te weinig tijd en middelen voor aanpak opkomende risico’s

Ron Verhulsdonck, Country President Benelux bij ACE: “Ons onderzoek geeft aan dat opkomende risico’s nog geen integraal onderdeel  vormen van de discussies over risicomanagement in de bestuurskamer. Van de onderzochte bedrijven noemt  57% gebrek aan aandacht van het management als het grootste obstakel. Dit is op zijn beurt weer verbonden met de tweede en derde uitdaging – gebrek aan vakkundig personeel en gebrek aan managementtools en – processen.”

Ten aanzien van de opkomende risico’s verwacht 45% van de bedrijven  dat supply chain en infrastructuurrisico’s de komende twee jaar een aanzienlijke financiële impact op de bedrijfsvoering zal hebben. Veel bedrijven zijn afhankelijk van wankele maatschappelijke infrastructuren, internationale energievoorzieningen en andere uitdagingen die hen blootstellen aan aanzienlijke financiële risico’s als de bedrijfsvoering onderbroken wordt.

Op de tweede plaats komen  milieurisico’s, door 42% bestempeld als een opkomend risico met mogelijke  negatieve financiële impact op de bedrijfsvoering. Door de strengere regelgeving en grotere maatschappelijke druk, worden bedrijven steeds vaker aansprakelijk gesteld voor de impact die ze hebben op het milieu. Bijna driekwart (73%) van de ondernemingen geeft aan dat ook hun aandeelhouders milieurisico’s serieuzer nemen.

Cyberrisico’s komen op een gedeelde derde plaats. 40% van de bedrijven beschouwt het als een van de opkomende risico’s die hun bedrijf zeer waarschijnlijk zullen treffen. Belangrijke zorgen voor bedrijven zijn virussen (49%), hacken (38%) en informatiediefstal door derden (37%). De meerderheid geeft echter aan dat het grootste gevaar van binnen het bedrijf zelf komt: 63% van de ondernemingen gelooft dat werknemers en menselijke fouten in veel gevallen een groter risico vormen dan cybercriminelen.

Het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico ontwikkelt zich  vanwege de financiële crisis, aangepaste regelgeving en de grotere internationale aanwezigheid van bedrijven nog steeds. Het staat in EMEA op een gedeelde derde plaats. 40% van de bedrijven gelooft dat dit risico in de komende twee jaar voor financiële schade zal zorgen. Door de aangescherpte regels na de crisis geven respondenten met name aan zich zorgen te maken over fouten in de boekhouding, gevolgd door zorgen over omkoping, fraude en corruptie.

“Echte gebeurtenissen zijn natuurlijk niet netjes in te delen in categorieën”, aldus Verhulsdonck. “Veel van deze opkomende risico’s zijn met elkaar verbonden. Door meer aandacht te besteden aan deze complexe en vaak aan elkaar gerelateerde bedreigingen en uitdagingen kunnen risk managers hun organisaties helpen om de strategische plannen op een duurzame basis te ontwikkelen.”

De EMEA Emerging Risk Barometer van ACE kan gedownload worden op: www.acegroup.com/emergingrisks

Reageer op dit artikel