nieuws

Provisiejagen komt Van Lanschot duur te staan

Branche

Van Lanschot moet een ex-cliënt een voorschot van € 500.000 betalen, vooruitlopend op een schadevergoeding die mogelijk vijf keer hoger uitvalt. De man verloor zo’n € 2,5 mln met beleggingen via de bank. Dat meldde De Telegraaf zaterdag.

Provisiejagen komt Van Lanschot duur te staan

Het voorschot werd afgelopen week vastgesteld door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, na een procedure van zes jaar die tot aan de Hoge Raad werd gevoerd. Slachtoffer en eiser is een inmiddels 78-jarige man die in 1997 na 45 jaar werken zijn bedrijf had verkocht en de opbrengst ervan had gestald bij ING. Toen zijn huisbankier in 1998 overstapte naar Van Lanschot, verhuisde de man mee met zijn vermogen van € 2,5 miljoen.

Futures
Onder begeleiding van de Van Lanschot beleggingsadviseur werd vooral gehandeld in zeer risicovolle opties en futures. Minder dan drie jaar nadat de man bij Van Lanschot klant was geworden, was op deze manier al meer dan de helft van zijn vermogen verdampt. Toch wist Van Lanschot onder geruststellingen als ‘we vechten ons wel terug’ en ‘de markt herstelt zich wel weer’, de klant zo ver te krijgen om nog € 625.000 aan hypotheek te nemen op twee van zijn tot dan toe hypotheekvrije woningen en ook dat geld te beleggen.

Provisiejagen
Intussen verdiende de bank naar eigen zeggen voor € 810.000 aan provisies voor transacties in futures, opties en aandelen. Dit kwam neer op 20% van het belegd vermogen. Het Hof vindt dat Van Lanschot zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan ‘provisiejagen’.

Volgens het Hof heeft Van Lanschot de zorgplicht geschonden jegens zijn inmiddels bejaarde cliënt. In plaats van advies te geven dat paste bij een beleggingsprofiel van iemand van zijn leeftijd en inkomen die zijn geld wilde gebruiken als pensioenvoorziening, bleef de strategie zeer risicovol, zo constateert het Hof.

Een onafhankelijke deskundige gaat de komende tijd berekenen wat de totale schade is geweest waarvoor de bank aansprakelijk is. In de Telegraaf zegt advocaat Hendrik-Jan Bos dat de totale schade van zijn cliënt € 3,3 mln bedraagt.

Reageer op dit artikel