nieuws

Ook kleine bedrijven multinationaal verzekerd

Branche

MKB-bedrijven profiteren steeds vaker van grensoverschrijdende verzekeringsprogramma’s. Ooit werden deze beschouwd werden als het domein van Fortune 100- of FTSE 100-bedrijven met een omzet van miljarden dollars. Multinationale programma’s hoeven voor kleinere bedrijven echter geen dure aangelegenheid te zijn.

Ook kleine bedrijven multinationaal verzekerd

Nu Europa te maken heeft met langdurige lage economische groei, en opkomende markten steeds belangrijker worden voor Europese bedrijven, openen steeds meer (relatief) kleine ondernemingen buitenlandse vestigingen. Net als grotere bedrijven, zien ze zich gedwongen ook buiten hun binnenlandse markt actief te worden om hun inkomsten op peil te houden of te laten groeien. Maar met het aantal exporten neemt ook de blootstelling aan buitenlandse risico’s toe. Het is misschien verrassend, maar het implementeren van een grensoverschrijdend verzekeringsprogramma hoeft voor deze bedrijven geen dure aangelegenheid te zijn.

Risicoblootstellingen

Er zal door het hoofdkantoor van een bedrijf in het eerste jaar geïnvesteerd moeten worden in het verzamelen van informatie over alle buitenlandse kantoren en hun verschillende risicoblootstellingen om een kostenraming voor het hele programma te kunnen maken.  De hoeveelheid informatie die er nodig is, is echter niet onoverkomelijk. Het is meestal niet meer dan de informatie die er gevraagd wordt wanneer er lokaal een risico moet worden afgedekt. De arbeidstijd die werknemers overal ter wereld hieraan spenderen is bij elkaar opgeteld mogelijk groter dan wanneer dit allemaal centraal wordt gedaan, dus in termen van tijd en inzet zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van netto verlies.

Geschikte opties
Velen denken dat eigendoms- en ongevallenprogramma’s de enige geschikte opties zijn voor grensoverschrijdende verzekeringsprogramma’s, vooral voor kleinere bedrijven. Het is inderdaad zo dat in een grensoverschrijdend programma eigendoms- en ongevallenpolissen veruit het meest verstrekt worden, maar in principe kan iedere verzekering op grensoverschrijdende basis worden afgesloten.  Het aantal grensoverschrijdende programma’s dat andere verzekeringstakken betreft, neemt dan ook gestaag toe. Denk hierbij aan bestuursaansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen (vooral bij reisverzekeringen) en beroepsaansprakelijkheid.

Lees meer in het volledige, Engelstalige artikel in ACE Progress magazine: http://progress.acegroup.com/articles/2014/02/09/multinational-programmes-middle-market/

Reageer op dit artikel