nieuws

Nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Branche

De leden van de vakbonden hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf. Die loopt van 1 januari tot en met 31 december van dit jaar. Afgesproken is onder meer een structurele verhoging van de salarissen en salarisschalen met 0,75%.

Van verzekeraarszijde hebben de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden van het Vebrond van Verzekeraars hun fiat gegeven aan de nieuwe cao. “De volgende stappen zijn het tekstoverleg en de voordracht tot algemeen verbindend verklaring”, aldus het Verbond.
Werknemers die onder de bedrijfstak-cao vallen, krijgen per 1 april eenmalig 0,5% van het jaarsalaris uitgekeerd. Ook is er € 500 ‘ontwikkelbudget’ afgesproken.

Werkgroepen
Er is een werkgroep Pensioen ingesteld, die gaat kijken hoe een goede pensioenregeling kan worden vormgegeven, rekeninghoudend met de wettelijke wijzigingen per 1 januari volgend jaar. Voor de zomer komt deze werkgroep met een rapport. Ook komt er een werkgroep die een advies gaat uitbrengen “over de volle breedte van het onderwerp arbeidstijden en toeslagen”. Daarnaast gaat het Verbond de leden in een circulaire wijzen op het belang van mantelzorg en de cao-regelingen daarover.

Andere verzekeraars
Lang niet alle medewerkers van verzekeraars vallen onder de bedrijfstak-cao. Onder meer Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd en SNS Reaal hebben een eigen ondernemings-cao. Bij ASR staat een versobering van de arbeidsvoorwaarden op stapel. Daarover wordt nu met de bonden overlegd. Bij Aegon is met de vakbonden een akkoord bereikt over een cao die loopt tot juli 2015. Die voorziet onder meer in een loonsverhoging van 1,5% per 1 maart van dit jaar. Die wordt gefinancierd met een premievrijval door een versobering van de pensioenregeling en met het inleveren van twee vakantiedagen.

Reageer op dit artikel