nieuws

‘Mensen zitten in een woekerpoliscoma’

Branche

Miljoenen houders van woekerpolissen gaan niet in op een aanbod met een beter alternatief voor hun lopende beleggingsverzekering. Het Financieele Dagblad schrijft dat veel polishouders niet weten dat ze recht hebben op een kosteloze omzetting.

Het AFM heeft gesteld dat alle mensen met woekerpolissen eind maart ‘geactiveerd’ moeten zijn. Dat houdt in dat zij benaderd zijn met de vraag of de polis nog voldoet. Maar slechts één op de tien benaderden onderneemt direct actie.

 

Woekerpoliscoma
“Veel mensen zitten in een woekerpoliscoma”, zegt actievoerder René Graafsma. “Als je wil ontwoekeren moet je zelf aan de slag. Veel tussenpersonen laten het op zijn beloop, terwijl de verzekeraars vooral veel brieven sturen waarin ze verwijzen naar juist die tussenpersonen. Daardoor gaat het allemaal erg traag.”

Polishouders weten vaak niet dat ze recht hebben op hersteladvies en een gratis omzetting naar een nieuw product. Dit wordt vaak ook niet duidelijk gemaakt in de brieven van verzekeraars. Zij hebben geen belang bij het vele werk dat het omzetten met zich meebrengt, zonder dat het inkomsten oplevert.

 

Gewijzigde situatie
Daarnaast ontstaat er vaak een probleem wanneer er sprake is van een gratis advies over een bestaand product of een betaald advies vanwege een gewijzigde situatie. In het laatste geval is er vaak sprake van een nieuw advies, waarvoor de polishouder ook moet betalen.

Ook zijn er tussenpersonen bij wie verzekeraars hun polis hebben afgesloten die zijn gestopt of hun portefeuille hebben overgedragen. De verzekeraar is in dat geval zelf eindverantwoordelijk.

Reageer op dit artikel