nieuws

Meeùs vecht AFM-boete vergeefs aan

Branche

Meeùs heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zonder succes bezwaar gemaakt tegen een boete die de AFM in 2010 heeft opgelegd. De Aegon-dochter heeft bij pensioenadvisering in een aantal gevallen onvoldoende informatie bij de klant opgevraagd. De boete bedraagt € 30.000.

Meeùs vecht AFM-boete vergeefs aan

De AFM heeft vier dossiers onderzocht uit de periode december 2008 tot en met maart 2009. ” Aan vier werkgevers is een bepaald pensioenproduct geadviseerd, terwijl Meeùs in drie van deze vier dossiers geen dan wel onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van de werkgever.”  Daarmee is de Wft overtreden, zo constateert de toezichthouder.
Meeùs was het met de boete oneens en stapte naar de Rotterdamse rechtbank. Die oordeelde eind 2011 dat de boete terecht is opgelegd. Dat oordeel is nu definitief bevestigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. “Met de uitspraken is de boete aan Meeùs rechtens onaantastbaar geworden”, aldus de AFM.
Het college heeft tevens bepaald dat de boeteoplegging openbaar gemaakt mag worden. De rechtbank dacht daarover in eerste instantie anders.

Reageer op dit artikel