nieuws

Lagere premie voor brave facebookers

Branche

De Nederlanden van Nu, het online verzekeringslabel van Generali, gaat klanten die de verzekeraar toegang geven tot hun Facebook-profiel premiekorting in het vooruitzicht stellen. Wie zich netjes gedraagt op het sociale medium, kan tot 25% minder premie gaan betalen.

Lagere premie voor brave facebookers

De Nederlanden van Nu noemt het de Social-Checker. “Een proef met beeld- en taalherkenningssoftware die socialmediaprofielen scant en indeelt in een risicoklasse. De software herkent goed en asociaal gedrag.” Goed gedrag betekent een Facebook-profiel zonder risicofactoren. Daaronder verstaat De Nederlanden van Nu bijvoorbeeld feestfoto’s met veel alcohol, chatberichten over drugsgebruik, video’s met asociaal verkeersgedrag en het liken van fanpages van risicovolle sporten. “Over het algemeen geldt: hoe minder risicofactoren, hoe hoger de korting.”

Partyfoto’s
De verzekeraar baseert de nieuwe risico-inschaling op nieuwe mogelijkheden op het gebied van beeld- en taalherkenning en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen social media en het risico op schade. “Uit dat onderzoek blijkt dat mensen met veel partyfoto’s op hun profiel meer schades veroorzaken. Ook het vaker gebruiken van bepaalde woorden geeft inzicht in het schaderisico. Wij gebruiken deze recente inzichten ten gunste van onze klanten. Goed gedrag levert veel korting op. Wie een steeds slechter profiel ontwikkelt, kan dat opgebouwde voordeel uiteindelijk ook weer verliezen”, zegt directeur Arjen Dijkstra.

Privacy
De privacy is volgens Dijkstra niet in het geding: “Zonder toestemming van de klant kan onze software niet bij de gegevens op het Facebook-profiel. We verkopen ook geen klantgegevens aan derden.” Bovendien bepaalt de klant zelf of hij zijn Facebook-gegevens wil delen, zegt Dijkstra.

Het gaat voorlopig om een proef: geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op https://www.nederlandenvannu.nl/social-checker. Binnen enkele seconden wordt dan een eventuele premiekorting berekend.

Reageer op dit artikel