nieuws

Kockelkoren over cultuurverandering: ‘We zijn er nog lang niet’

Branche

“Om een eerlijke en veilige financiële sector te krijgen, is naast wetgeving een cultuurverandering nodig. De AFM heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren geprobeerd om de sector te stimuleren deze uitdaging aan te gaan. Maar we zijn er nog lang niet.” Dat zegt Theodor Kockelkoren (AFM) in het kader van de Week van het geld.

Kockelkoren over cultuurverandering: ‘We zijn er nog lang niet’

Wetgeving alleen is niet voldoende, zegt Kockelkoren. “Om de kernwaarden eerlijkheid en veiligheid volledig te realiseren moet de eigen cultuur van de industrie doordrenkt raken met eerlijkheid en veiligheid. De financiële instellingen zullen met een integrale aanpak zowel de harde als de zachte aspecten van hun organisaties moeten veranderen.”
Nog lang niet

De AFM heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren geprobeerd om de sector te stimuleren deze uitdaging aan te gaan, zegt Kockelkoren. “We hebben bijvoorbeeld gesproken over hun integrale verbeterplannen, de wijze waarop ze intern hun organisaties aansturen en met welke profielen ze mensen werven. Meer recent hebben we met de DNB onderzoek gedaan naar het verandervermogen van financiële instellingen en deze instellingen zo een spiegel voorgehouden.

Maar we zijn er nog lang niet.”

Verder investeren
Net als de sector, zullen ook wij verder moeten investeren in kennis, zo steekt Kockelkoren de hand in eigen boezem. “Kennis hoe een dergelijke cultuur opgebouwd kan worden en welke rol de toezichthouder daarbij kan spelen. Wat kunnen we in situaties beter nalaten en wat zouden we vooral op moeten pakken?”
Cultuur

Hij vervolgt: “Het zal voor financiële instellingen niet makkelijk zijn naast de harde, formele op compliance gerichte management systemen een cultuur op te bouwen waarin medewerkers én management verantwoordelijkheid voelen en nemen om het juiste te doen. Behalve een externe toezichthouder met een integrale aanpak, zal het intern een balans vergen van formele en informele manieren om het juiste gedrag te stimuleren. Als het lukt zal de samenleving de vruchten plukken, doordat de industrie merkbaar beter zal presteren op de terreinen van veiligheid en eerlijkheid. Tegelijkertijd zullen financiële instellingen relatief minder last voelen van wetgeving en toezicht doordat deze passen bij de eigen cultuur en normen. En bovenal zal de industrie gestaag in staat zijn het vertrouwen te herwinnen.”

Reageer op dit artikel