nieuws

ING herziet SWO alleen voor nieuwe aanstellingen

Branche

ING herziet SWO alleen voor nieuwe aanstellingen

ING komt medio 2014 met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor nieuwe aanstellingen. Bestaande aanstellingen moeten het doen met de SWO zoals die er ligt en waar nog steeds veel kritiek op is. Onterecht, vindt ING.

De kritiek op de samenwerkingsovereeenkomst van ING is nooit verstomd. Adfiz voerde herhaaldelijk overleg met het concern over de pijnpunten, maar tot bevredigende aanpassingen kwam het niet, zegt woordvoerder Joerie van Looij. “Veel adviseurs hebben de overeenkomst wel getekend maar dat wil niet zeggen dat er geen probleem is”, zegt hij. “Het kan best zijn dat ze tekenen omdat ze anders hun bestaande klanten niet kunnen bedienen.” Adviseur Nico van Koesveld uitte zijn kritiek op de SWO in het openbaar. Dat leidde ertoe dat hij geen zaken meer mag doen met ING. Deze week stuurde hij een open brief naar de ING-directie om opnieuw te vragen om een ‘constructief overleg’.
Blog
Verzekeringsadvocaat Femke de Jong-Struiksma besteedt deze weekin een blog op AMweb opnieuw aandacht aan een aantal pijnpunten uit de bestaande SWO. Maar volgens ING zijn het vooral misverstanden. In een reactie aan AM, die vandaag overigens ook met tussenpersonen zal worden gedeeld, zegt het concern: “ING heeft deze intermediaire overeenkomst met zorg opgesteld, besproken met intermediairs en afgestemd met haar juristen en huisadvocaten, waarbij voor alle partijen het klantbelang centraal staat. Daarnaast bespreken wij de inhoud en werking van de overeenkomst in onze regelmatige klankbordgroepen met het intermediair. Eventuele verbetersuggesties worden verwerkt in toekomstige updates van de overeenkomst. Medio dit jaar volgt een aangepaste versie voor tussenpersonen met een nieuwe aanstelling.”
Misverstanden
Die aangepaste versie is nog niet beschikbaar. Maar volgens een woordvoerder moet de branche er niet van uit gaan dat alle bekritiseerde punten zullen zijn verdwenen. Volgens ING bestaan er namelijk misverstanden over de uitleg van de bestaande SWO. Dat de overeenkomst bijvoorbeeld wordt aangeduid als een overeenkomst van opdracht en de intermediair opdrachtnemer is, betekent volgens ING geenszins dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen ING en het intermediair. “U hoeft nooit te bemiddelen en adviseren in ING Hypotheken als u dat niet wilt. Uw onafhankelijkheid is dus gegarandeerd.”
Gedeeld
Voorts gaat ING in haar reactie in op de bepaling over een ‘gedeeld portefeuillerecht’ die in de SWO is opgenomen. “Er wordt gesuggereerd dat dit in strijd is met de wet. Dit is niet correct. Juist omdat er in de wet niets is geregeld over een portefeuillerecht voor wat betreft hypotheken, heeft ING deze bepaling opgenomen om duidelijkheid te verschaffen over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Dit om te voorkomen dat de klant mogelijk tussen wal en schip komt te vallen.”
Productiesturing
Ook wil ING benadrukken dat er geen sprake is van productiesturing. De Jong – Struiksma wijst in haar blog op een verkapt sturingsmodel. Zij doelt daarmee op de bepaling in de SWO die zegt dat ING toestemming moet geven wanneer de intermediair de portefeuille wil verkopen. ING zegt daarover: “Uiteraard zal ING niet sturen op productie, maar ING zal wel in het belang van de klant eisen blijven stellen aan de kwaliteit van de intermediairs waarmee zij samenwerkt.”
Provisie
Tot slot wil ING verduidelijken waarom in de SWO een definitie van het begrip ‘provisie’ is opgenomen. Volgens critici is dat verwarrend, maar ING zegt: “Omdat er bij de introductie van ingrijpende nieuwe regelgeving zoals het Bgfo er in de markt regelmatig discussie ontstaat over de reikwijdte en werking ervan, hebben wij in de samenwerkingsovereenkomst een bepaling over provisie –overeenkomstige de definitie in het Bgfo- opgenomen. Hiermee hebben wij glashelder duidelijk willen maken dat wij géén vergoedingen meer zullen betalen voor bemiddelen, waaronder bijvoorbeeld het assisteren bij beheer van een hypotheekovereenkomst.”

Reageer op dit artikel