nieuws

Individuele situatie scheidend stel leidend bij beoordelen hypotheek

Branche

Bij een scheiding moet altijd naar de individuele situatie van de klant worden gekeken om te kunnen bepalen of hij de (NHG-)hypotheek kan blijven betalen. Zo reageert de AFM op een open brief van hypotheekadviseur Jos Koets, die stelt dat de nieuwe normen die het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) hanteert, een strop zijn voor huizenbezitters.

Individuele situatie scheidend stel leidend bij beoordelen hypotheek

Koets maakt bezwaar tegen het gegeven dat de NHG-toets bij aankoop van een woning op circa 4,5 maal het inkomen ligt, terwijl bij een scheiding de ‘werkelijke last’ wordt gemeten. Die leidt tot een maximale hypotheek tot 6 maal het jaarinkomen: veel ruimer dan bij aankoopsituaties. Bovendien wordt ook het vermogen meegewogen. Mensen met spaargeld zouden dan sneller ‘gedwongen’ zijn om in de huidige woning te blijven wonen omdat het Waarborgfonds niet meer garant staat voor de restschuld bij executieverkoop. Ook als zij feitelijk niet genoeg inkomen hebben om de hypotheeklasten te betalen. Koets wil dat de AFM daar iets aan doet.

Individuele omstandigheden
“Ook bij het beheer van hypotheken in geval van relatiebreuk moet het belang van de klant voorop staan”, reageert de toezichthouder. “Het is in het belang van de klant om in de woning te blijven wonen, als hij de maandlasten kan dragen. Het is echter ook in zijn belang niet in zijn woning te blijven wonen, als hij de maandlasten niet kan betalen. Het is altijd belangrijk naar de individuele omstandigheden van een klant te kijken om een compleet overzicht van zijn financiële situatie te krijgen.”
De AFM heeft gesproken met het WEW.  “Dat heeft aangegeven dat de uitkomsten van de toets in deze gevallen niet leidend zijn, maar dat er altijd naar de individuele omstandigheden moet worden gekeken. Het WEW heeft de AFM verzekerd dat zij duurzaam woningbehoud nastreeft en daarbij het belang van klanten voorop stelt. De AFM monitort of woningbehoud in de praktijk niet leidt tot financieel onverantwoorde situaties voor consumenten.”

 

Niet voorgelegd
De toetsingen bij relatiebreuk zijn eerder onderwerp van gesprek geweest tussen AFM en WEW. “Het WEW zag in de praktijk dat veel consumenten de woning zouden moeten verkopen, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om de woning voor één van beide consumenten verantwoord te behouden. Het WEW heeft vervolgens algemene uitgangspunten opgesteld, die deze consumenten meer ruimte bieden om de woning te behouden.” Die uitgangspunten zijn met de AFM besproken, maar de nieuwe voorwaarden en normen die daaruit zijn voortgekomen, zijn niet voorgelegd aan de toezichthouder.

Reageer op dit artikel