nieuws

Fondsenplatform wijst op overgangsrecht provisieverbod beleggen

Branche

Fondsenplatform wijst op overgangsrecht provisieverbod beleggen

Hoewel er geen eerbiedigende werking bestaat voor provisies die beleggingsondernemingen verschaffen aan financiële dienstverleners onder Nationaal regime, kunnen deze adviseurs zich wel degelijk beroepen op een jaar overgangsrecht. Dat stelt NNEK-onderdeel Fondsenplatform.

Het was even een zoekplaatje, maar medio februari schiepen AFM en Ministerie dan eindelijk enige duidelijkheid: het provisieverbod beleggen geldt óók voor financiële dienstverleners onder Nationaal regime. Er is geen sprake van eerbiedigende werking van provisieafspraken, behalve wanneer het gaat om provisies van beleggingsinstellingen of verzekeraars. “Doorslaggevend is in welke hoedanigheid de bank-verzekeraar de provisie verschaft”, aldus de toelichting.

Overgangsrecht
Michiel van Vugt van Fondsenplatform legt uit dat door de bank genomen voor polissen wél, maar voor rekeningen géén eerbiedigende werking geldt. “Een beleggingshypotheek met een verpande polis zit aan de verzekeringskant. Hiervoor geldt dus eerbiedigende werking, de aanbieder moet over bestaande contracten provisie doorbetalen.”

Kraan
Voor bijvoorbeeld een effectenrekening geldt die eerbiedigende werking niet, maar dat wil niet zeggen dat op dat terrein de provisiekraan per 1 januari 2014 potdicht zit. Van Vugt wijst op het jaar overgangsrecht dat in de wetgeving is vastgelegd. “In 2014 mag de aanbieder nog betalen, mits de adviseur de provisie volledig doorgeeft aan de klant. Dat overgangsrecht geldt een jaar en wij raden adviseurs aan om dat jaar te gebruiken om te schakelen naar een nieuw beloningsmodel. De klant kan dan wennen aan de nieuwe situatie. Wij begeleiden veel adviseurs die met groot succes deze stap al gemaakt hebben.”

Aanbieder
Volgens Van Vugt moeten adviseurs eisen dat de provisie een jaar doorbetaald wordt. “Sommige aanbieders zijn er helemaal mee gestopt om er maar vanaf te zijn. Adviseurs hoeven zich daar niet bij neer te leggen.”

Reageer op dit artikel