nieuws

Financiën geeft voortaan diploma af

Branche

Diploma’s en certificaten worden in de toekomst niet langer door exameninstituten, maar door de minister van Financiën uitgereikt. Dat staat in het wijzigingsbesluit financiële markten 2015.

Financiën geeft voortaan diploma af

Dit besluit is genomen omdat de informatie over wie recht heeft op een diploma niet langer in handen van de exameninstituten is, maar beheerd wordt door het ministerie. “Op dit moment wordt een diploma of certificaat afgegeven door het exameninstituut. De informatie benodigd om te bepalen of een kandidaat recht heeft op een diploma of certificaat is echter niet aanwezig bij het exameninstituut, maar is opgenomen in het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties, waarvan de Minister van Financiën de beheerder is”, leest het besluit.

In het nieuwe systeem wordt het diploma door het ministerie van Financiën naar het exameninstituut gestuurd. Die kan vervolgens overgaan tot de uitreiking of toezending aan de kandidaat.

Reageer op dit artikel