nieuws

Europese verzekeraars laken herziening IORP

Branche

Het herzieningsvoorstel van de Europese Commissie voor de pensioenfondsrichtlijn IORP biedt onvoldoende bescherming voor alle pensioendeelnemers. Dit stelt koepelorganisatie Insurance Europe in een reactie op het gisteren uitgebrachte voorstel. Het plan zou bovendien zorgen voor een oneerlijk concurrentievoordeel van pensioenfondsen ten opzichte van verzekeraars.

Europese verzekeraars laken herziening IORP

Insurance Europe stelt dat voor een optimale bescherming van alle deelnemers een combinatie van kwantitatieve, kwalitatieve en rapportage kapitaalvereisten nodig is. In voorstel van de Commissie voor de pensioenfondsen ontbreken de kwantitatieve eisen en daarom is het voorstel volgens Insurance Europe “incompleet”.

De koepelorganisatie wijst er op dat verzekeraars ook een significante aanbieder zijn van pensioenproducten. Zij zijn vanaf 2016 gehouden aan Solvency II, de evenknie van IORP voor verzekeraars. Hierin zijn wel kwantitatieve kapitaaleisen opgenomen.

Ongelijk speelveld

Nu de kapitaaleisen binnen IORP ongewijzigd blijven, ontstaat er volgens Insurance Europe een ongelijk speelveld tussen verzekeraars en pensioenfondsen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en gelijkwaardige bescherming van deelnemers te bevorderen, dringen de Europese verzekeraars aan op de toepassing van het “same risks, same rules” principe op alle aanbieders van pensioenproducten, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijke economische verschillen tussen de aanbieders.

“Consumenten verdienen gelijke bescherming, of hun pensioen nu wordt verzorgd door een pensioenfonds of door een verzekeraar”, aldus Michaela Koller, directeur van Insurance Europe. “Om dat te bereiken roepen we de Europese instituties op om een duidelijke planning voor de IORP-richtlijn aan te houden zodat de Commissie de benodigde kapitaaleisen kan ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel