nieuws

‘EU-richtlijn dreigt verzekeringen duurder te maken’

Branche

Het Europees Parlement heeft gisteren de Omnibus II-richtlijn aangenomen. Die regelt hoe verzekeraars met langetermijninvesteringen moeten omgaan. Verzekeraars vrezen dat de invulling ervan door de Europese Commissie vergaande gevolgen gaat hebben: zo zouden verzekeringen wel eens een stuk duurder kunnen worden.

‘EU-richtlijn dreigt verzekeringen duurder te maken’

De richtlijn, waarover in november al een akkoord was gesloten tussen de diverse EU-organen, is een tussenstap op weg naar de invoering van de Solvency II-richtlijn over twee jaar. De datum van 1 januari 2016 is met het aannemen van de richtlijn definitief geworden.

Gedelegeerde handelingen
Volgens Insurance Europe schuilt er een gevaar in de zogeheten gedelegeerde handelingen, die nu worden vastgesteld ter invulling van Solvency II en komende zomer gereed moeten zijn. De koepelorganisatie van Europese verzekeraars waarschuwt ervoor dat een onzorgvuldige invulling van de regels voor Solvency II negatieve gevolgen kan hebben voor verzekeraars en verzekerden. De gedelegeerde handelingen geven de Europese Commissie de bevoegdheid om zelfstandig onderdelen van wetgeving in te vullen of te wijzigen; het Europees Parlement kan daarover wel een veto uitspreken, maar kan de inhoud ervan niet veranderen.

Prijs en beschikbaarheid in gevaar
Volgens Insurance Europe-president Sergio Balbinot wijken de gedelegeerde handelingen –  die in dit geval specifieker omschrijven hoe verzekeraars hun investeringen moeten waarderen en de risico’s ervan moeten inschatten – af van de oorspronkelijke intentie van de richtlijn, onder meer op het gebied van langetermijngaranties. “Als de voorgenomen invulling van de regels niet wordt aangepast, zou dat een ernstige beperking betekenen voor de mogelijkheid die verzekeraars hebben om de stabiliteit te bieden die nu nodig is. De plannen hebben een grote impact op prijs en beschikbaarheid van verzekeringsproducten.”

Insurance Europe heeft bezwaren tegen een aantal rekenmethoden, waaronder de risicotoeslagen voor een aantal specifieke langetermijninvesteringen.

Reageer op dit artikel