nieuws

Engels recht verzwakt kleine lettertjes

Branche

Wanneer een verzekeraar zich niet houdt aan een eerder gemaakte individuele afspraak met een consument, moet de laatste zich kunnen beroepen op het zogeheten Estoppel rechtsprincipe. Dit beginsel heeft geeft aan dat partijen niet terug mogen komen op toezeggingen, ook al staat bijvoorbeeld een verzekeraar volgens de polisvoorwaarden in zijn recht. Jeroen Ermers maakt zich hard voor de invoering van dit rechtsprincipe in Nederland in het proefschrift ‘Estoppel vanuit civil law perspectief’ waarop hij deze week promoveert aan de Open Universiteit.

Engels recht verzwakt kleine lettertjes

Ermers onderzocht de wenselijkheid van het benoemen en erkennen van het rechtsbeginsel in het burgerlijk recht in Nederland dat een partij niet mag terugkomen op een eerder ingenomen standpunt. Daarvoor bestudeerde hij het Engels recht, waar met het leerstuk Estoppel wel invulling wordt gegeven aan dit rechtsbeginsel. Ook in het Europees recht wordt het beginsel toegepast.

Verwachtingen

Toepassing van Estoppel binnen het Nederlands recht heeft gevolgen voor alle situaties waarin klanten van banken, verzekeraars, reisorganisaties, aannemers en andere aanbieders van producten mogen vertrouwen op de gewekte verwachtingen. Nu nog staat bijvoorbeeld een zorgverzekeraar in zijn recht als hij de toegezegde financiering van een operatie op basis van de polisvoorden alsnog intrekt. Dat geldt ook voor een verkoper van een woning die terugkomt op een mondelinge verkoopovereenkomst.

Toch bepalen nu al Nederlandse rechters regelmatig in de praktijk dat de ‘verkopende partij’ zich niet per definitie kan beroepen op een in principe geldende regel als er verwachtingen bij de koper zijn gewekt. Vaak moet de geleden schade dan alsnog vergoed worden. Hierin kan men volgens Emmers het rechtsbeginsel herkennen dat men niet terug mag komen op een eerder ingenomen standpunt. Formeel wordt dit beginsel echter niet benoemd en erkend in het Nederlands recht.

Efficiëntere rechtspraak

Door het leerstuk Estoppel ook in ons land te erkennen en herkenbaar te gebruiken, wordt  volgens Ermers onze rechtspraak duidelijker en efficiënter. Consumenten krijgen sneller inzicht in de slagingskans van een rechtszaak en staan sterker in hun schoenen. En dienstverleners zullen minder snel geneigd zijn zich te verstoppen achter de kleine lettertjes. Volgens Ermers kan het toepassen van het beginsel snel en eenvoudig worden gerealiseerd, omdat het een invulling betreft van het Nederlandse begrip ‘redelijkheid en billijkheid’. Er zijn geen wetswijzigingen nodig, het beginsel hoeft slechts te worden benoemd.

Reageer op dit artikel