nieuws

DNB: Tijdnood dreigt voor herziening FTK

Branche

De tijd voor de herziening van het Financieel Toetsingskader (FTK) begint te dringen. Op de presentatie van de jaarcijfers van De Nederlansche Bank (DNB) sprak president Klaas Knot van een “onvolledige hervorming”. DNB hoopt de herziening voor 1 januari 2015 rond te hebben.

Maar de hervormingen lopen nog niet vlot. “De tijd begint inderdaad te dringen”, erkende DNB-directeur Joanne Kellermann, verantwoordelijk voor de pensioenfondsen. “We hopen dat er snel een besluit valt. We denken nog ver te kunnen komen, maar dan moet er wel snel wat gebeuren.”

 

Herstel van vertrouwen
DNB zou graag zien dat de herziening van het FTK zo snel mogelijk rondkomt. “De herziening van het financieel toetsingskader is een noodzakelijke stap die in 2014 verder wordt uitgewerkt”, staat er in het jaarverslag. “Daarbij is een voortvarende aanpak essentieel. Dit draagt bij aan een solide pensioensector en een noodzakelijk herstel van vertrouwen in dat stelsel.”

 

Kellermann benadrukte op de persconferentie ook dat alle pensioenfondsen wel uit het herstel zijn. Op 1 april 2014 voeren nog 29 fondsen een korting door. Kellermann: “Alle aangekondigde kortingen zijn de laatste vorm van deze herstelronde.” De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg in 2013 van 102% naar 110%. Daarmee ligt de gemiddelde dekking voor het eerst sinds 2010 weer boven het Minimaal Vereist Eigen Vermogen van 105%.

 

Doorsneepremie
Knot gaf ook aan dat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd dient te worden over herzieningen in het pensioenstelsel. “Het huidige pensioencontract heeft goed gewerkt in een wereld die onze wereld niet meer is.” Het jaarverslag schrijft over de voordelen van collectiviteit, maar maakt ook een kanttekening. “Wel kent deze vorm van solidariteit grenzen. Een onevenredige belasting van groepen deelnemers kan het collectieve karakter onder druk zetten. Voor behoud van draagvlak is het van belang om solidariteitsvormen transparant te maken.”

 

Zo wordt er, onder meer door de opkomst van zzp’ers, gekeken naar een transitie van de doorsneepremie (deelnemers betalen dezelfde premie voor eenzelfde pensioenopbouw) naar een andere systematiek. Knot: “Maar ik denk niet dat dit een ‘1-0-kwestie’ is. Het helemaal afschaffen van de doorsneepremie zou betekenen dat we alle solidariteit afsnijden. Ik denk dat er ook een tussenweg is.”

Reageer op dit artikel