nieuws

Debat met alle sprekers

Branche

Na de inleidingen discussieerden de sprekers onder leiding van Maarten Bouwhuis met de zaal over een drietal stellingen. De eerste stelling haakte gelijk aan bij een aanhoudend punt van discussie in de branche: provisieloos werken ja of nee.

Debat met alle sprekers

Stelling 1:
De beste adviseur werkt 100% zonder provisie.
De zaal stemde in eerste instantie met 34% eens en 66% oneens. Voorstanders menen dat juist het volledig provisieloos werken tot nieuwe en succesvolle businessmodellen zal leiden. Ook werd aangegeven dat de maatschappelijke roep om transparantie een belangrijke rol speelt. Maar tegenstanders van de stelling wezen erop dat het uiteindelijk gaat om waardecreatie en niet om de methodiek van factureren. Ook Jacqueline Zuidweg gaf als klant aan dat het haar niet veel kan schelen of het provisie is of niet, als de kwaliteit maar goed is. Dat zetten sommigen kennelijk aan het denken want na de discussie was nog 29% voor en 71% tegen de stelling.

Stelling 2
Omdat de losse verzekering verdwijnt, moeten adviseurs op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden
Deze stelling leverde niet een heel dominant standpunt op: 58% eens en 42% oneens.
In de discussie werden voorbeelden gegeven van bedrijven die om goede redenen wel of niet voor nieuwe en vernieuwende samenwerkingsverbanden kozen. Afhankelijk van de ondernemingsstrategie. Het leidde niet tot grote verschillen in de tweede stemming: 55% eens en 45% oneens. Uit het onderzoek van Volberda wordt co-creatie met de klant als een van de mogelijke nieuwe businessmodellen genoemd die succesvol kan zijn. 79% van de adviseurs gelooft dat deze vorm van samenwerken de toekomst is.
Stelling 3
Luister niet naar de klant! Dit remt innovatie van het businessmodel van de intermediair af
Deze stelling leverde veel discussie op. In eerste instantie was 15% van de aanwezigen het eens met de stelling en 85% oneens. Maar de discussie leverde toch wel nieuwe inzichten op. Voorstanders menen dat je vooral vanuit je eigen visie moet denken bij het ontwikkelen van businessmodellen omdat je anders dingen wel beter doet maar niet per definitie de goede dingen doet. Het voorbeeld van Henry Ford werd daarbij nog eens aangehaald. Tegenstanders vinden luisteren naar de klant toch de essentie van waar je mee bezig moet zijn en anderen vonden dat het een het ander niet uitsluit.
Toch hebben de voorstanders veel aanwezigen in de zaal op andere gedachten gebracht want die groep breidde zich bij de 2e stemmig uit tot 28% terwijl de tegenstanders terugliepen naar 72%.

Reageer op dit artikel