nieuws

Consortium gaat Examenbank Wft verder vullen

Branche

Consortium gaat Examenbank Wft verder vullen

Het ministerie van Financiën gunt de opdracht voor het onderhoud en de verdere vulling van de Centrale Examenbank aan een consortium bestaande uit eX:plain (Stichting Steunfonds ECABO) en de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De komende dagen worden de contracten met het consortium getekend en kan worden begonnen met het verder vullen van de examenbank.

Het contract omvat het aanbieden van 3.800 vragen in de komende jaren. Het consortium zal onder verantwoordelijkheid van het College Deskundigheid Financiële Deskundigheid (CDFD) ook een belangrijk deel van de kwaliteitsbewaking van de vragen voor zijn rekening nemen. “Vragen waaraan,  ten opzichte van het verleden,  voor alle vakbekwaamheidsmodules de elementen ‘vaardigheden’ en  ‘professioneel gedrag’ zijn toegevoegd,  zodat daadwerkelijk kan worden getoetst of een adviseur de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen”, aldus het CDFD.

Reageer op dit artikel