nieuws

CDFD gaat scores Wft-examens bijstellen

Branche

Volgens het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening voldoet een ‘klein aantal vragen’ van de nieuwe Wft-examens niet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de inhoud van de examenbank. “Die vragen worden aangepast of verwijderd uit de database. Dit leidt tot een bijstelling van de score bij degenen die een voorlopige uitslag hebben ontvangen”, aldus het CDFD.

CDFD gaat scores Wft-examens bijstellen

Dat meldt het CDFD dit weekend op haar website. Dit in reactie op de commotie die ontstond nadat bleek dat slechts twintig procent van de deelnemers die in de eerste weken opgingen voor de nieuwe Wft-examens is geslaagd.

Gewenning
Volgens het CDFD moet bedacht worden dat bij alle vakbekwaamheidsmodules de elementen ‘vaardigheden’ en ‘professioneel gedrag’ zijn toegevoegd zodat daadwerkelijk kan worden getoetst of een adviseur de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen. “Deze verandering in benadering vergt gewenning. Uiteraard doen we er alles aan om de kwaliteit van de inhoud van de Centrale Examenbank en de aansluiting bij de praktijk te borgen. De vragen in de examenbank zijn via een aanbesteding ontworpen door in de praktijk werkzame materiedeskundigen van een gerenommeerd exameninstituut. Voorts is de kwaliteit beoordeeld door inschakeling van materiedeskundige beoordelaars met achtergronden binnen de financiële sector.”

Niet meegerekend
Desalniettemin blijkt een ‘beperkt aantal vragen’ toch niet aan de kwaliteitsmaatstaven te voldoen: deze worden gerepareerd en als dat niet mogelijk is verwijderd. “Voor de bepaling van de uitslag van individuele kandidaten worden deze vragen niet meegerekend.” Het schrappen van vragen kan leiden tot bijstelling van een voorlopige uitslag. “Kandidaten kunnen dus niet zakken als gevolg van vragen van onvoldoende kwaliteit”, zegt het CDFD.

Definitief
Alle kandidaten die tot nu toe examen hebben gedaan hebben een voorlopige uitslag ontvangen. “Er is dus op dit moment nog voor geen enkele kandidaat een einduitslag vastgesteld”, benadrukt het CDFD. “De voorlopigheid is nadrukkelijk ingebouwd omdat bij een nieuwe examendatabank de kwaliteit van de vragen ook nog in de praktijk moet worden getoetst. Wij verwachten dat de eerste definitieve uitslagen in de derde of vierde week van maart beschikbaar zullen komen. ”

Vanaf maandag 17 maart zullen ook de nieuwe examens voor de permanente educatie (PE) afgenomen worden.

Reageer op dit artikel