nieuws

Captives onder vergrootglas

Branche

Nu autoriteiten en media steeds kritischer worden, doen bedrijven er goed aan meer aandacht schenken aan de organisatie van hun herverzekeringsactiviteiten en belastingregels. Maar er zijn ook volop kansen voor bedrijven die de ervaring die zij hebben met elkaar overlappende producten, toepassen op hun captives.

Captives onder vergrootglas

Sinds de financiële crisis in 2008 uitbrak, vond er voor veel markten een duidelijke verandering in de regelgeving plaats die van invloed was op de regels waaraan captives moeten voldoen, hoe ze beschouwd worden en hoe ze moeten worden bestuurd.

Autoriteiten willen er zeker van zijn dat ze het juiste deel aan belastinginkomsten ontvangen. Verzekeraars zullen dus geconfronteerd worden met meer uitdagingen op het gebied van de aftrekbaarheid van verzekeringspremies die ze aan captives betalen en de methodes die ze gebruiken om verrekenprijzen vast te stellen, denkt Andrew Spry, head of tax bij ACE European Group. Spry denkt dat er ook nauwkeuriger zal worden bekeken of een captive wordt opgericht voor een zuiver commercieel doel, of alleen als een manier om de belastingdruk te verminderen.

Winstoverdracht

Ook de focus op, en de discussie over winstoverdracht zullen in de toekomst toenemen en meer gericht zijn op captives, zegt Jeff Soar, partner bij Ernst & Young, waar hij de assurantiebelastingpraktijk voor EMEA leidt.  “De OESO publiceerde een paar maanden geleden een rapport over winstoverdracht waarin captives een aantal keren genoemd worden. Sindsdien werd er 15 keer actie ondernomen om winstoverdracht te bestrijden, ook met het oog op verrekenprijzen.”

Er zal waarschijnlijk een verschuiving naar meer transparantie in de winsttoewijzingsketen van bedrijven plaatsvinden, denkt Soar. Spry is het daarmee eens en voorspelt meer communicatie tussen de belasting- en juridische autoriteiten binnen rechtsgebieden, die er zeker van willen zijn dat de activiteiten op hun grondgebied rechtmatig zijn en uitmonden in een eerlijke verdeling van belastingen en winsten.

Waarde aantonen

Ondanks de ontwikkeling van complexe wetgeving voor captives die belastingvoordelen kan beperken, zullen bedrijven nog steeds moeten aantonen waar het vermogen van hun captive geregistreerd staat en de voordelen van het risicomanagement van hun captive moeten betrekken bij de prijsstelling.  “Tot slot moeten ze aantonen dat het bedrijf door het inzetten van een captive tegen gelijkblijvende of zelfs lagere kosten een winst behaalt die lager zou uitvallen wanneer deze risico’s commercieel verzekerd zouden worden”, legt Clive Hassett, director for multinational services bij ACE European Group, uit.

Intelligente manier

Captives werden in de afgelopen drie tot vier jaar in toenemende mate gebruikt voor het financieren van extra bedrijfsactiviteiten, vooral wanneer bedrijven wilden diversifiëren of wereldwijd wilden uitbreiden.  “Er was sprake van een toenemende interesse in ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, en het verzekeren van milieurisico’s, cyberrisico’s of handelskredieten”, aldus Hassett.
“Eigenaren en managers van captives zijn nu volwassener en hebben grotere verliezen achter de rug. Daardoor zetten ze hun captives op een intelligentere manier in, vooral voor dekkingen die niet op de traditionele verzekeringsmarkten verkrijgbaar zijn, maar die veel bedrijven toch zorgen baren.”

Lees meer over de eisen en mogelijkheden voor captives in het volledige, Engelstalige artikel in het laatste nummer van ACE Progress magazine: http://progress.acegroup.com/articles/2014/01/29/captives-under-microscope/

 

Op 27 maart, voorafgaand aan haar jaarlijkse ACE Benelux Risk Forum, organiseert ACE samen met Young InSurance Professionals een masterclass over captive fronting, vanuit het perspectief van een verzekeraar. De masterclass is bedoeld voor jonge professionals (tot 35 jaar) in de verzekeringssector en voor risk en insurance managers in de Benelux. De masterclass is bijna vol, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie vindt u op www.acebeneluxevents.com.

 

 

Reageer op dit artikel