nieuws

Assurantiekantoor voor zendingswerker moet concurrentie toestaan

Branche

Dat een ex-werknemer van EZA, assurantiekantoor voor de zendingswerker, een concurrerend kantoor startte voor dezelfde doelgroep en met exact hetzelfde verzekeringspakket van De Goudse is niet onrechtmatig. Dat zegt rechtbank Gelderland in een recente uitspraak.

Assurantiekantoor voor zendingswerker moet concurrentie toestaan

Het gaat in de zaak om een werknemer die in 2009 in dienst komt bij EZA Verzekeringen als assurantiebemiddelaar en later eindverantwoordelijke buitendienst. Hij tekent onder meer een geheimhoudingsbeding en een relatiebeding. Eind 2012 wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst staat dat partijen geen enkele verplichting meer jegens elkaar hebben.

Eigen kantoor
In mei 2013 start de ex-werknemer een eigen onderneming als assurantietussenpersoon onder de handelsnaam Focus Verzekeringen. Hij biedt een verzekeringspakket van De Goudse voor zendelingen aan: hetzelfde pakket dat EZA onder de naam EZA Expat Pakket aanbiedt. Het nieuwe kantoor werft klanten door aan alle 142 zendingsorganisaties die in de (openbare) ‘Evangelische adressengids’ staan vermeld een brief te sturen met daarin de tekst dat Focus de laagste netto premies in de markt kan realiseren. Ook gaat er een brief naar tien grote organisaties via emailadressen die de ex-werknemer nog kende uit zijn vorige baan. Acht grote klanten van EZA nemen naar aanleiding van deze brief contact met Focus op en drie stappen naar hem over.

Bekoeld
Intussen bekoelt de relatie tussen EZA en De Goudse. EZA vindt dat de verzekeraar Focus Verzekeringen een aanstelling had moeten weigeren. De Goudse schrijft: “Omdat wij het EZA Expat Pakket kwalificeren als een mantelcontract moeten we dit product ook aanbieden aan een andere intermediair wanneer daar om wordt gevraagd. Er mag geen exclusiviteit meer geboden worden aan 1 intermediair.” Ook stelt De Goudse dat het gaat om hetzelfde product tegen dezelfde bruto premiestelling. Alleen op het gebied van vergoeding is er een verschil. “EZA ontvangt een beduidend hogere provisie van Focus. Dat is te billijken omdat EZA Verzekeringen meer werkzaamheden verricht dan Focus”, aldus De Goudse. En ook: “Elk intermediair is gerechtigd om zijn eigen verdienmodel te kiezen. Er kan dus per contract gekozen worden om af te wijken van de standaard beloning en dit ten voordele te laten komen van de klant. Er kan zelfs gekozen worden voor een provisieloos contract, waarbij het intermediair zijn kosten rechtstreeks aan de klant in rekening brengt. Dit laatste model is zelfs het model dat de AFM uiteindelijk voor ogen heeft.”

Onrechtmatig
EZA stelt dat de ex-werknemer haar op onrechtmatige wijze concurrentie bezorgt en het geheimhoudingsbeding schendt. De ex-werknemer betwist dat en stelt dat de vaststellingsovereenkomst voor finale kwijting heeft gezorgd. De rechtbank bevestigt die zienswijze. In principe staat het de ex-werknemer dus vrij om zijn voormalige werkgever te beconcurreren, al zitten daar wel grenzen aan. “Van onrechtmatige concurrentie is pas sprake wanneer gebruik wordt gemaakt van bij de voormalige werkgever opgedane kennis en gegevens omtrent klanten, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam bedrijfsdebiet wordt afgebroken”, aldus de rechtbank. Dat de ex-werknemer aan hem bekende emailadressen gebruikte is daarvoor echter niet genoeg. Ook is het niet zo dat hij enkel en alleen dankzij de kennis en kunde opgedaan bij EZA, met De Goudse zaken kon doen. “De omstandigheid dat hij een ander verdienmodel dan EZA heeft gekozen waardoor hij de verzekeringen goedkoper kan aanbieden dan EZA, is op zichzelf beschouwd ook niet onrechtmatig jegens EZA”, vindt de rechtbank. Slotwoord: “Dat EZA op een betrekkelijk kleine markt nu concurrentie ondervindt die er voordien niet was en bovendien van een ex-werknemer is ongetwijfeld ongemakkelijk maar dat is nu eenmaal ‘all in the game’, zolang het niet onrechtmatig is.”

Reageer op dit artikel