nieuws

AFM wil vaker namen kunnen noemen

Branche

De AFM en collega-toezichthouder DNB hebben er bij het ministerie van Financiën op aangedrongen om de nu geldende geheimhoudingsplicht in te perken. Dat zegt hoofd toezicht financiële ondernemingen Tim Mortelmans naar aanleiding van de kritische reactie die columnist Peter Verhaar recentelijk publiceerde op het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening.

AFM wil vaker namen kunnen noemen

In dat rapport stelt de toezichthouder dat er nog wel wat schort aan de beleggingsdiensten van banken en beleggingsondernemingen. Verhaar plaatste daar afgelopen maandag kanttekeningen bij: hij vraagt zich af waarom de AFM geen namen noemt en waarom er slechts een klein aantal dossiers in het onderzoek is betrokken. Omdat de namen van de betrokken bedrijven niet bekend zijn, weet de consument niet wat hij met het rapport aan moet, vindt Verhaar.

Geheimhoudingsplicht
“Daar zit natuurlijk iets in”, geeft Mortelmans toe. “Wij koppelen inderdaad geen namen aan de partijen waar het onderzoek is gedaan. Als toezichthouder heeft de AFM namelijk een geheimhoudingsplicht.” Hij stelt bovendien dat namen noemen ook een nadeel kan hebben: “Als we wel namen zouden noemen zouden we bovendien alleen een oordeel geven over partijen die onderzocht zijn, niet over de hele markt. En dan blijft het beeld onvolledig voor de consument.”
Maar in sommige gevallen kan het noemen van namen van belang zijn, erkent Mortelmans. “Daarom hebben wij er, net als de Nederlandsche Bank, wel bij het ministerie van Financiën op aangedrongen om deze geheimhoudingsplicht te beperken.”

Representatief
Mortelmans vindt niet dat een klein aantal onderzochte dossiers automatisch betekent dat het onderzoek niet representatief is: “Uiteraard zijn de dossiers op zo’n manier gekozen dat ze wel representatief zijn voor de manier van werken binnen een bepaalde beleggingsonderneming. Ook hebben wij uitgebreid met de betrokken partijen gesproken. De AFM is dus niet op zoek gegaan naar de ‘slechte dossiers’. Daar komt bij dat de banken en beleggingsondernemingen zelf ook erkennen dat de uitkomsten van het onderzoek wel degelijk een goed beeld geven. Zij hebben zelfs al toegezegd dat zij de kwaliteit van beleggingsdienstverlening zullen verbeteren. Dat gaat de klant echt helpen, die heeft geen belang bij een ranglijst, maar wel bij een gevoel dat op zijn minst de basis overal klopt.”

Reageer op dit artikel