nieuws

AFM wil meer actie bij beleggingsverzekeringen

Branche

Klanten met een beleggingsverzekering hebben volgens de AFM nog een lange weg voor de boeg voordat ze beter af zijn. De toezichthouder trekt deze conclusie uit een onderzoek naar de nazorg door verzekeraars en adviseurs voor klanten met een beleggingsverzekering in 2013 (tot december). Niet alle verzekeraars en adviseurs zijn volgens de AFM met dezelfde urgentie en intensiteit bezig.

AFM wil meer actie bij beleggingsverzekeringen

De AFM dringt er al enige tijd bij verzekeraars en adviseurs op aan om deze klanten met een beleggingsverzekering actief te benaderen en te helpen. De toezichthouder heeft hiervoor streefcijfers vastgesteld . Voor polissen waarmee consumenten wegens bijvoorbeeld hoge kosten van de overlijdensrisicoverzekering geen kapitaal meer opbouwen, moet voor het einde van het eerste kwartaal een oplossing zijn gevonden. Voor polissen die aan een hypotheek zijn gebonden, gaat de AFM ervan uit dat voor het einde van het jaar 80% van de klanten is geactiveerd.

Verzekeraars

De zes grote verzekeraars scoren op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) een 3,1. Een jaar eerder was dat 2,1. Dit jaar heeft de AFM voor het eerst ook de overige verzekeraars een score gegeven. Op een enkele uitzondering na ligt de score van deze laatste groep onder die van de grote zes. Een belangrijk deel van de verzekeraars heeft een gedegen aanpak en is begonnen met het benaderen van klanten, zo blijkt uit het onderzoek. “Er waren eind november 2013 echter ook verzekeraars die nog niet waren begonnen. Het is de vraag of zij de streefcijfers halen”, aldus de AFM.

Veertien van de achttien verzekeraars benaderen hun klanten inmiddels. Ongeveer 55% van klanten met alle typen beleggingsverzekeringen had eind november 2013 een eerste ‘activatiebrief’ ontvangen van de zes grootste verzekeraars; ongeveer 2% is een of meerdere keren gebeld. Voor klanten met een hypotheekgebonden polis is 72% inmiddels benaderd door de zes grootste verzekeraars. De meeste verzekeraars kunnen volgens de AFM echter nog onvoldoende aantonen dat klanten daadwerkelijk een bewuste keuze over hun beleggingsverzekering hebben gemaakt of trekken te snel de conclusie dat klanten in actie zijn gekomen.

Adviseurs

De AFM heeft ook onderzoek gedaan naar de nazorg door adviseurs. Per 1 september 2013 had 64% van alle adviseurs meer dan de helft van hun klanten met een beleggingsverzekering benaderd (2012: 55%) en had 40% meer dan de helft van hun klanten hersteladvies gegeven (2012: 33%). Deze cijfers komen uit het zogenoemde self-assessment voor financieel dienstverleners, dat afgelopen jaar is gehouden.

Reageer op dit artikel