nieuws

AFM neemt en bloc-clausules aov’s onder de loep

Branche

De AFM start een verkenning naar het gebruik van en bloc-clausules bij aov´s. “Hierbij zal ook gekeken worden naar de kostenefficiëntie van het product”, zo antwoordt minister Dijsselbloem (Financiën) op Kamervragen over het inroepen van de clausule door verzekeraars.

AFM neemt en bloc-clausules aov’s onder de loep

“De AFM heeft over de afgelopen 12 maanden enkele signalen gehad over en bloc-clausules. In het licht hiervan zal de AFM vanuit het toezicht op producten en productontwikkelingsproces een verkenning starten naar het gebruik van de en bloc-clausule bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen”, zo laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Terughoudend
Eerder deze maand hadden Kamerleden Erik Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) en Mei Li Vos (PvdA) Kamervragen gesteld naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar, waarin premieverhogingen van aov’s voor zzp’ers aan de orde waren geweest. Zij maken zich zorgen over premieverhogingen tot 25% die vorige zomer ‘en bloc’ zijn doorgevoerd. “Ik ben van mening dat verzekeraars hiertoe niet lichtvaardig moeten overgaan en de en bloc-clausule zorgvuldig en terughoudend moeten toepassen”, schrijft Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. “Eventuele communicatie van verzekeraars over premieverhogingen op grond van de en bloc-clausule midden in de zomervakantie acht ik ongelukkig. Ik heb echter geen signalen ontvangen dat dit in concrete gevallen heeft geleid tot (termijn)problemen ingeval van gewenste opzegging van de verzekeringsovereenkomst door de  verzekeringnemer.” De minister wijst erop dat de clausule ook wordt toegepast om de premie juist te verlagen.

Begrijpelijker
Dijsselbloem stelt tevens dat veel en bloc-clausules sinds de publicatie van een AFM-rapport over dit onderwerp in 2011 begrijpelijker zijn gemaakt. “Dit neemt niet weg dat de redenen waarom verzekeraars wijzigingen doorvoeren in een aantal gevallen beter kunnen worden toegelicht en beter kunnen worden gespecificeerd. Dit heeft de aandacht van de AFM.”

Reageer op dit artikel