nieuws

AFM: marketingvergoeding mag niet

Branche

Aanbieders mogen aan financieel dienstverleners geen marketingvergoedingen betalen. Een dergelijke vergoeding valt onder het provisieverbod, zo heeft de AFM laten weten. Dat geldt voor het provisieverbod voor complexe producten waarmee financeel dienstverleners te maken hebben, maar ook voor het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

AFM: marketingvergoeding mag niet

“Het betalen van vergoedingen aan beleggingsondernemingen of financiële dienstverleners door aanbieders van financiële en beleggingsproducten voor marketingactiviteiten, creëert een economische afhankelijkheid. Dit kan ertoe leiden dat de adviseur/bemiddelaar of de beleggingsonderneming beïnvloed wordt in zijn assortimentskeuze”, zo schrijft de toezichthouder.

Banner
Financieel adviseurs mogen sinds vorig jaar geen provisie meer ontvangen voor impactvolle producten. Onder provisie verstaat de AFM ook een marketingvergoeding met betrekking tot advies- en/of bemiddelingsactiviteiten, “ongeacht de benaming die partijen aan de betaling geven”. “Bijvoorbeeld als een aanbieder een adviseur betaalt voor een productbanner, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, op de website van de adviseur, en de adviseur bemiddelt in dit product van de aanbieder, dan is er sprake van een verboden marketingvergoeding.”

Beleggingen
Voor beleggingsonderneming is sinds 1 januari een provisieverbod van toepassing. De AFM benadrukt dat marketingvergoedingen die door aanbieders van beleggingsproducten en -diensten aan beleggingsondernemingen worden betaald, niet los gezien kunnen worden van de door de beleggingsonderneming verleende beleggingsdiensten. “Het provisieverbod is in het leven geroepen om dergelijke constructies tegen te gaan. Het beoogt voor beleggers en marktspelers een transparante, concurrerende, efficiënte en duurzame dienstverlening te bereiken waarin op alle onderdelen de belangen van de klant centraal worden gesteld.”

Reageer op dit artikel