nieuws

Verzekeraars binden strijd aan met woningovervallen

Branche

Het Verbond van Verzekeraars gaat door heel Nederland preventiebijeenkomsten organiseren om ouderen te helpen bij het voorkomen van een woningoverval. Ook gaan experts van verzekeraars na een overval slachtoffers actief wijzen op de hulp die Slachtofferhulp Nederland biedt. Het Verbond en de hulporganisatie bekrachtigen de samenwerking vandaag met het tekenen van de Safety Deal Woningovervallen.

In de Safety Deal – die in eerste instantie loopt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 – is afgesproken dat het Verbond van Verzekeraars twintig preventiebijeenkomsten organiseert. Daarbij licht een speciale preventieadviseur ouderen voor over wat zij kunnen ondernemen om een woningoverval te voorkomen. Het Verbond gaat Slachtofferhulp Nederland en haar vrijwilligers ook een jaar lang informeren over de verzekeringstechnische afhandeling van schade door woningovervallen. “Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren”, aldus de brancheorganisatie.

Fors geweld

In 2013 vonden 638 woningovervallen plaats, in 2012 waren dat er 692. In veel gevallen was sprake van fors geweld. Het aandeel 55-plussers dat thuis wordt overvallen is groot. Vonden in 2009 nog 159 woningovervallen bij ouderen plaats, in de jaren 2012 en 2013 lag dat aantal op respectievelijk 200 en 176 overvallen, zo blijkt uit de nieuwste politiecijfers. Slachtofferhulp Nederland hielp vorig jaar ruim 3.000 slachtoffers, getuigen en overige betrokkenen van een woning of winkeloverval, onder meer bij het verhalen van de schade of bij het aanvragen van een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Reageer op dit artikel