nieuws

Schiffer weerlegt kritiek op NHG

Branche

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgt de laatste tijd de nodige kritiek te verduren. Banken stellen scherpere eisen aan nieuwe hypotheekklanten terwijl tegelijkertijd strengere voorwaarden gelden voor een uitkering als het misgaat. NHG-directeur Karel Schiffer weerlegt de kritiek in een interview met AM. “Eigenlijk zijn onze regels versoepeld.”

De vorig jaar ingevoerde verplichting om nieuwe hypotheken volgens een annuïtair schema af te lossen, had volgens Schiffer het onbedoelde effect dat huiseigenaren bij verkoop juist eerder een beroep op de NHG konden doen: “Wij zagen dat meer mensen er op basis van de nieuwe hypotheekregels – van de Gedragscode Hypothecaire Financiering – niet meer voor in aanmerking kwamen om de hypotheek alleen te dragen. Terwijl die hypotheek best te betalen was als je keek naar de werkelijke woonlasten. Daarom hebben we per 1 januari ingevoerd dat we bij de beoordeling altijd kijken naar de werkelijke lasten en inkomsten. Het kan namelijk best zo zijn dat de klant 50% van de lening aflossingsvrij heeft gesloten of een rente betaalt die lager is dan de toetsrente die geldverstrekkers bij acceptatie moeten hanteren. Alles bij elkaar kan iemand dan gewoon de lasten betalen terwijl het op grond van de strengere acceptatienormen niet kan. Dit fenomeen hebben wij zeer intensief besproken met Financiën en de AFM. Die zagen vrij snel in dat de nieuwe normen beter waren. Voor mensen die de NHG niet nodig hebben, sluiten we de deur. Dat was altijd al zo, maar nu staat het nog duidelijker in de regels. We geven nu vooraf duidelijkheid over wanneer we wel en niet de verkoop van de woning als financieel noodzakelijk aanmerken.”
Versoepeling
Schiffer ziet de nieuwe regels niet als een aanscherping. “Eigenlijk is het juist een versoepeling. We zijn nu soepeler dan twee jaar geleden in het kijken of iemand toch nog in de woning kan blijven.”

Het volledige interview met NHG-directeur Karel Schiffer is te lezen inAM 2, dat vandaag is verschenen.

[ Bron: AssurantieMagazine ]

Reageer op dit artikel