nieuws

Rendement uit volmachtactiviteiten bedraagt 14 procent

Branche

Het rendement op volmachtactiviteiten over 2012 zou 14% bedragen. Dat blijkt uit onderzoek van SVC | Dullemond Bedrijfsadvies. Met ingang van 2012 is een volmachtbedrijf verplicht om de volmachtactiviteiten juridisch af te splitsen van de bemiddelingsactiviteiten, waardoor de volmachtactiviteiten nu bij alle kantoren een eigen winst- en verliesrekening hebben.

Rendement uit volmachtactiviteiten bedraagt 14 procent

Dat was voor het adviesbureau aanleiding om een onderzoek uit te voeren naar het rendement op de volmachtactiviteiten. "Wij krijgen regelmatig de vraag in hoeverre de volmachtactiviteiten rendabel zijn voor een kantoor", zegt Frans Kemper, directeur van SCV | Dullemond Bedrijfsadvies. "Ik denk niet dat deze vraag zonder meer vanuit de winst- en verliesrekening van het volmachtbedrijf beantwoord kan worden. Hiervoor is de toerekening van de bedrijfskosten tussen bemiddelingsbedrijf en volmachtbedrijf vaak nog te onzuiver", stelt Kemper.
 
Beloning
"Een gemiddeld bedrijfsresultaat voor belastingen van 14% van de omzet geeft mij persoonlijk geen aanleiding om te veronderstellen dat er bovenmatig beloond wordt binnen de volmachttekening, los van de vraag of een dergelijke beoordelingswijze relevant is. Immers, de branche loopt bij een dergelijke manier van rendementsbeoordeling het risico dat goed ondernemerschap en innovatie niet worden gestimuleerd", aldus Kemper. "Als ik kijk welke investeringen de volmachten tegenwoordig moeten doen in onder andere automatisering, personeel en kwaliteitszorg vind ik 14% eerlijk gezegd nog aan de (te) lage kant.

Kritischer
SVC constateert verder dat verzekeraars steeds kritischer kijken naar de financiële positie van volmachtbedrijven. Dit maakt dat volmachtbedrijven ook kritischer moeten gaan kijken naar hun eigen jaarverslaglegging. "Neem bijvoorbeeld een negatief eigen vermogen of negatief werkkapitaal. Voor veel analisten een reden om een rode vlag te hijsen. Wanneer je hier wat genuanceerder naar kijkt, blijkt regelmatig dat een wat lagere solvabiliteit of liquiditeit geen reden hoeft te zijn voor zorg", meent Kemper. "Voor een assurantiekantoor (en haar accountant) is het daarmee goed om eens met de blik van een buitenstaander naar de eigen jaarrekening te kijken en waar nodig het een en ander nader toe te lichten of binnen de mogelijkheden aan te passen."
Zowel vanuit de accountantsactiviteiten van SVC Registeraccountants als de fusie- en overnameactiviteiten van Dullemond Bedrijfsadvies is de organisatie het afgelopen jaar betrokken geweest bij ruim 100 volmachtkantoren.

 

Reageer op dit artikel