nieuws

Provisieverbod beleggen nog niet duidelijk

Branche

Het provisieverbod beleggen geldt ook voor financiële dienstverleners onder het Nationaal regime. Daarentegen mogen ze wel provisies blijven ontvangen van beleggingsinstellingen of verzekeraars onder voorwaarden, aldus AFM en het ministerie van Financiën na vele vragen hierover uit de branche.

De AFM en het ministerie van Financiën ontvingen veel vragen over de gevolgen van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen en de uitwerking ervan voor financiële dienstverleners die actief zijn onder het ‘Nationaal regime’.

Nu meldt het ministerie van Financiën, dat “er geen objectieve rechtvaardiging lijkt te zijn om de provisies die beleggingsondernemingen verschaffen aan financiële dienstverleners onder het Nationaal regime in stand te houden”. Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen verbiedt het ontvangen én verschaffen van provisies aan derden en kent geen eerbiedigende werking.

De eerbiedigende werking voor financiële dienstverleners onder het Nationaal regime is geen holle frase, stelt AFM. “Financiële dienstverleners die beleggingsdiensten verlenen onder dit regime kunnen provisies blijven ontvangen van beleggingsinstellingen of verzekeraars. Doorslaggevend is in welke hoedanigheid de bank-verzekeraar de provisie verschaft. Er wordt daarbij gekeken welke activiteiten worden verricht waarop de afspraken van de provisie zien.”

Onduidelijk is om welke hoedanigheid het gaat en waarover wel provisie wordt uitgekeerd.
Adfiz
In reactie op het bericht van het ministerie en AFM, stelt Adfiz dat de provisie voor diensten die al zijn geleverd, uitgekeerd moet worden. De brancheorganisatie vraagt zich nu af waarvoor wel of niet provisie uitgekeerd mag worden. Zij onderzoekt de omvang en de verdere juridische mogelijkheden.
Eerdere berichtgeving over provisieverbod beleggen

Begin januari stuurde een groep van zestien advieskantoren al een brandbrief naar de directies van een achttal aanbieders, onder wie Allianz, ASR en NN. De financieel planners waren het er niet mee eens dat deze aanbieders per 1 januari 2014 geen provisie meer betalen over eerder gesloten beleggingsposten die vallen onder het Nationaal Regime MiFID.

Allianz en Legal & General lieten later weten dat zij de provisieafspraken met het intermediair wel respecteren. Daarop berichtte Adfiz in eerste instantie dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen. Adfiz liet een paar dagen later weten: “Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid.”

Reageer op dit artikel