nieuws

Onderzoek naar ondernemerschap

Branche

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (innovatie instituut INSCOPE – Research for Innovation) doet Avéro Achmea onderzoek naar ondernemerschap onder adviseurs en zakelijke klanten. Goed ondernemerschap leidt tot grotere advieswaarde. Met dit onderzoek willen we adviseurs ondersteunen en inspireren die waarde te vergroten. Concreet biedt het zowel adviseurs als zakelijke klanten van adviseurs mooie handvatten voor het optimaliseren van hun ondernemerschap.

Onderzoek naar ondernemerschap

In het onderzoek wordt gekeken hoe adviseurs scoren op een groot aantal variabelen zoals vakmanschap, cultuur, concurrentiekracht, innovaties. Totaal krijgt de adviseur inzicht in zijn score op 17 variabelen. Zakelijke klanten krijgen daarnaast inzicht in 11 variabelen van hun eigen ondernemerschap.

“Adviseurs die aan het onderzoek hebben deelgenomen, krijgen uiteindelijk een handzame managementrapportage”, zegt Marktonderzoeker Christiaan Buitenhuis. “Zij zien hoe ze zelf presteren, hoe de financiële branche presteert en hoe zakelijke klanten vinden dat adviseurs presteren. Dat biedt volop aanknopingspunten voor adviseurs en klanten om het gesprek met elkaar aan te gaan. Voor beide groepen deelnemers biedt het nieuwe inzichten om meer waarde voor klanten toe te voegen en de dienstverlening te verbeteren.”
Op 3 december ontvingen ruim 800 adviseurs een digitale uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Later kregen ook de zakelijke klanten van adviseurs een uitnodiging.
Aan de hand van de resultaten, verbanden en conclusies maken we maken we samen met Professor dr. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam een boek. Aangekleed met concrete tips, handvatten en inspirerende verhalen van ondernemers die succesvol zijn. Dit boek presenteren we op ons ‘Waarde van advies Symposium’  op 11 maart 2014. De invulling van het symposium zal dan ook over ondernemerschap gaan.

Reageer op dit artikel