nieuws

Lakeman eist ontslag falende SNS-commissarissen

Branche

Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wil dat minister Dijsselbloem van Financiën de commissarissen Jos Nijhuis en Ludo Wijngaarden van SNS Reaal vervangt omdat zij in zijn ogen "ernstig hebben gefaald".

Lakeman eist ontslag falende SNS-commissarissen

"Mede door hun lakse houding en een gebrek aan adequaat optreden, ging de bank ten onder en werd nationalisatie onontkoombaar", schrijft Lakeman in een brief aan Dijsselbloem. Hij vraagt de minister dan ook om Nijhuis en Wijngaarden te vervangen.
Uit het recent gepubliceerde rapport van de Evaluatiecommisssie Nationalisatie SNS Reaal blijkt volgens Lakeman dat de bank zelf primair de oorzaak is van haar bijna-ondergang. Zo werden adviezen van onder meer De Nederlandsche Bank om de bakens te verzetten genegeerd, stelt Lakeman. "De evaluatiecommissie beklemtoont dat Wijngaarden (voormalig ING-Bankier) en zijn mede-commissaris Nijhuis (voormalig bestuursvoorzitter accountant PwC en thans bestuursvoorzitter Schiphol) in 2009 vanwege hun financiële expertise als aanwinsten werden gezien. Des te vreemder is het dat het tweetal ondanks een hard en kritisch oordeel van de evaluatiecommissie aanblijft als commissaris", aldus Lakeman.
Optimistische jaarrekeningen
De bij hun entree als financieel deskunidgen geprofileerde Nijhuis en Wijngaarden worden juist op hun eigen vakgebied geconfronteerd met harde kritiek van de evaluatiecommissie, zo stelt Lakeman. "Die spreekt onder meer van het in de periode 2009-2011 vaststellen van te optimistische jaarrekeningen en het ondanks adviezen van De Nederlandschae Bank niet nemen van maatregelen om SNS Reaal van de ondergang te redden."
Lakeman is van mening dat de commissarissen faalden en in het bijzonder Nijhuis en Wijngaarden. Lakeman onderschrijft de stelling van de evaluatiecommissie dat veel eerder hat moeten worden begonnen met het zoeken naar kopers voor de verzekeringstak van SNS Reaal. Het lijkt hem "moelijk te verdedigen dat Nijhuis en Wijngaarden nog langer in functie blijven als commissaris bij SNS Reaal".

 

Reageer op dit artikel