nieuws

Judith Scherrenberg lid van CDFD

Branche

Judith Scherrenberg is per 1 januari jl. op voordracht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) door de minister van Financiën benoemd in het College.

Judith Scherrenberg lid van CDFD

Zij is vanaf de inwerkingtreding van de Wft betrokken geweest bij de werkzaamheden van de CDFD; zo was zij lid van de commissie die het College adviseert over de Wft-eind- en toetstermen. Ook heeft zij een belangrijk inhoudelijk bijdrage geleverd aan de tostandkoning van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsgebouw dat per 1 januari 2014 in werking is getreden.
"Als expert op het gebied van vrmogen en pensioen zal Judith Scherrenberg een waardevolle bijdrage leveren aan de bestuurlijke activiteiten van het CDFD", aldus het College. De andere leden van het CDFD zijn: Olaf McDaniel (voorzitter), Henk van Berkel, Martin Blom, Geert Hendrikx en Lourens van der Linden. Scherrenberg is momenteel managing partner bij Edmond Halley Pensioenmanagement in Utrecht.

Reageer op dit artikel