nieuws

Fors verlies voor verzekeringstak SNS Reaal

Branche

SNS ReaalSNS Reaal heeft over 2013 een verlies van € 623 mln geleden op de verzekeringsactiviteiten. Een fors verlies ten opzichte van een jaar eerder, toen de verzekeringstak € 147 mln verlies optekende. Het verlies werd met name veroorzaakt door incidentele bijzondere waardeverminderingen van de immateriële activa.

Het netto resultaat van Zwitserleven daalde vergeleken met een jaar eerder fors. Maar de verzekeraar stipte aan dat Zwitserleven zich in het tweede halfjaar van 2013 herstelde ten opzichte van de eerste zes maanden. Bij Reaal Schade was het onderliggend resultaat negatief, beïnvloed door een hoge schadequote. Reaal Leven hield wel een positief resultaat over, maar dat daalde fors ten opzichte van 2012, onder invloed van lagere directe resultaten uit beleggingen.

Levenpremies 
De periodieke levenpremies daalden duidelijk in de krimpende markt, terwijl de levenkoopsommen in lijn lagen met die in 2012. Door behoud van een aantal grote contracten was de daling van de periodieke pensioenpremies gering en de pensioenkoopsommen sterk. Schadepremies vertoonden een geringe daling door de voortdurende concurrentie in de schademarkt.

Verwachtingen 
Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur: “We verwachten dat de marktomstandigheden bij de verzekeringsactiviteiten moeilijk blijven. Als gevolg hiervan zullen de winst en solvabiliteit bij de verzekeringsactiviteiten naar alle waarschijnlijkheid onder druk blijven staan. We zullen streven naar verdere kostenreducties bij de verzekeringsactiviteiten en naar een daling van de combined ratio bij Schade.”

Herstructurering
Van Olphen meldt over de uitvoering van het herstructureringsplan: In “2013 zijn we al gestart met de ontvlechting van de bank- en verzekeringsactiviteiten, in lijn met de verplichtingen uit het herstructureringsplan. In 2014 zullen we de ingeslagen weg vervolgen ter voorbereiding van de toekomstige desinvestering van de verzekeringsactiviteiten, rekening houdend met het risico dat bij deze desinvestering een aanzienlijk verlies zou kunnen worden geleden.”

Reageer op dit artikel